Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-05-10

Stärkt skydd för våra djur

Med start i Jönköping den 11 maj ska djurskyddskontrollanter från länsstyrelserna runt om i landet få information och utbildning om nya administrativa verktyg för en likvärdig, effektiv och förenklad djurskyddskontroll. Exempel på sådana verktyg är ett nytt handläggarstöd och ett nytt handdatorsystem. Arbetet sker inom Jordbruksverkets och länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsprojekt Oskar.
2009 flyttades ansvaret för djurskyddskontroller från kommunerna till länsstyrelserna. Jordbruksverket, vars uppgift är att samordna länsstyrelserna och ge dem råd, stöd och vägledning, var positiva till reformen. Jordbruksverket och länsstyrelserna startade 2011 projektet Oskar för att utveckla djurskyddskontrollerna.

Under de senaste tre åren har länsstyrelserna tagit fram väl fungerande sätt att arbeta på. Samtidigt finns det stora samordnings- och effektiviseringsvinster att göra. Ett av målen för projekt Oskar har varit att skapa ett gemensamt handläggningssystem för djurskyddet med målet att göra kontrollen mer effektiv, likriktad och rättsäker. Därmed stärks skyddet såväl för våra djur som för djurägare runt om i landet.

– Projekt Oskar innebär ökade möjligheter till enhetlighet i arbetssätt och bedömningar över hela landet och att lägga resurser där de ger bäst effekt, säger David Ekbäck, projektledare.

Projekt Oskar är en del av Jordbruksverkets stödjande arbete för djurskyddskontrollerna. Målsättningarna för projektet har varit att:

  • skapa ett handläggarstöd för länsstyrelserna där processbeskrivningar och övrigt stöd ska ge en bättre samsyn
  • skapa gemensamma förutsättningar för en effektivare djurskyddskontroll genom förbättrade rutiner och administrativa system
  • ta fram en nationell utbildningsplan för de  som arbetar med djurskyddskontroll
  • ta fram en plan för registervård av djurskyddskontrollregistret
  • skapa rutiner för uppföljning och utvärdering av djurskyddskontrollen.

Utbildningarna i det nya handläggarstödet kommer att starta i Jönköping i maj. Via Skåne och norra Sverige avslutar Jordbruksverket denna utbildningsomgång i Stockholm den 11 juni.

Mer information


Om djurskydd och djurskyddskontroll.länk till annan webbplats

Kontaktperson för journalister


David Ekbäck, avdelningen för djurskydd och hälsa, tfn 036-15 52 36