Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-07-02

Sjukstuga för lantbruksgrödor på Brunnby

Diagnos på växtsjukdomar, tips mot ogräs och enkla åtgärder för att gynna odlingslandskapets fåglar är något av det som Jordbruksverket erbjuder på Brunnby lantbrukardag den 5 juli.

Träffa Jordbruksverket på Brunnby Lantbrukardag


Brunnbydagen arrangeras för sjätte året av Hushållningssällskapet och LRF. Förra året besökte omkring 2 000 växtodlingsföretagare lantbrukardagen och som vanligt finns Jordbruksverket på plats.

Sjukstuga för angripna grödor


Växtodlingsföretagare och andra besökare är välkomna att ta med plantor till Jordbruksverkets växtskyddscentral, som hjälper till med diagnos av skadegörare, växtnäringsbrister och sprutskador.

Känna igen ogräsen


Besökare kan också testa sina kunskaper och diskutera åtgärder och behandling mot ogräs.

Mångfald på slätten


Den som vill gynna fåglar, insekter och vilt i odlingslandskapet har chansen att ställa frågor och få praktiska råd om enkla åtgärder för ett rikare djurliv.

Greppa näringen  


I Jordbruksverkets och Länsstyrelsens gemensamma monter får besökare veta mer om hur projektet Greppa näringen kan vara till nytta för dem.

Mer information


Brunnby lantbrukardag går av stapeln den 5 juli på Brunnby gård i Västerås. Mellan kl. 9 och 17 kan besökare ta del av nyheter och erbjudanden från utställarna och maskindemonstratörer. Det blir också provkörningar och fältvandringar.

Brunnby lantbrukardags webbplatslänk till annan webbplats
Växtskyddscentralerna
Mångfald på slätten
Bild på honungsörten som lockar humlor. Foto: Thorsten Rahbek Pederson

Kontaktperson för journalister


Lina Norrlund, Växtskyddscentralen Uppsala, tfn 0722-22 68 23
Anders E Karlsson, växtskyddscentralen Uppsala, tfn 0706-62 18 85