Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-05-18

Obligatorisk anmälningsplikt för fröer slopas

Regeringen har den 16 maj beslutat om en ändring i utsädesförordningen som innebär att den tidigare obligatoriska anmälningsplikten vid import av fröer tas bort. Ändringen betyder att det är upp till Jordbruksverket att föreskriva om vilka utsäden som behöver anmälas vid införsel till Sverige.
Ett exempel på ett utsäde där en anmälan är nödvändig är stråsäd. När det gäller stråsäd finns en risk att få in flyghavre med utsädet. Sverige har idag ett mycket gynnsamt läge med mycket liten förekomst av flyghavre och Jordbruksverket vill därför ha kvar anmälningsplikten för utsäde till stråsäd.

Verket inleder nu arbetet med att se över föreskrifterna som reglerar anmälningsplikten för införsel av utsäde i förhållande till andra EU-länder.

Mer information


I dagsläget finns anmälningsplikten reglerad i fyra föreskrifter:
  • Certifiering av utsäde av köksväxter
  • Saluföring av utsäde av icke vedartade prydnadsväxter
  • Certifiering av utsäde av beta, foder, olje- och fiberväxter
  • Certifiering av utsäde av stråsäd

Kontaktpersoner


Anders Falk, växt och miljöavdelningen, tfn 036–15 60 19
Anna Pettersson, växt och miljöavdelningen, tfn 036–15 59 16