Utskrift från Jordbruksverket
19 april 2015

Ny webbplats för vattenbruksföretagare

Nu finns en ny webbplats för svenskt vattenbruk, där Jordbruksverket har samlat information som vattenbruksföretagare behöver för att driva sin verksamhet. Webbplatsen blir en väg in för näringen, vilket har varit efterfrågat då det är flera myndigheter som ansvarar för olika frågor när det gäller vattenbruk.
Som vattenbruksföretagare är det inte alltid självklart vilken myndighets webbplats man ska besöka för att få svar på en fråga. Vattenbrukets regelverk är nämligen omfattande och ansvaret ligger hos ett flertal olika myndigheter. På den nya webbplatsen finns information om exempelvis:
  • vilka tillstånd vattenbruksföretagare behöver
  • vilka myndigheter som ansvarar för dessa tillstånd
  • vilken lagstiftning som är tillämplig
  • vad som gäller för djurhälsa och smittskydd

– Vi har förstått att det finns behov av att samla information som vattenbrukets aktörer är beroende av, säger Daniel Melin vid Jordbruksverkets fiskerienhet. Nu hoppas vi att den här webbplatsen kan bidra till att vattenbruksföretagarna upplever det smidigare att söka information när den finns samlad på ett ställe.

Webbplatsen är lanserad och kommer att vara under fortsatt utveckling under 2012-2013 tillsammans med myndigheter och aktörer inom vattenbrukets område.

– Nu finns en bra grund för webbplatsen men vattenbruket står inför en spännande framtid och målet är att näringen, myndigheter och forskningen ska utveckla vattenbruket tillsammans, vilket gör att webbplatsen också kommer att utvecklas, säger Daniel. Självklart tar vi gärna emot synpunkter på förändringar och förbättringar från besökare på webbplatsen.

Mer information


Besök webbplatsen www.svensktvattenbruk.selänk till annan webbplats.

Kontaktperson


Daniel Melin, fiskerienheten, tfn 036-15 59 14

Jordbruksverket arbetar även med fiskefrågor


Den 1 juli 2011 tog Jordbruksverket över en del verksamheter som Fiskeriverket tidigare ansvarade för. Ett av uppdragen är att verka för en utveckling och främjande av svenskt vattenbruk, och webbplatsen är ett led i detta arbete.
Senast uppdaterad: 2012-01-17