Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-06-29

Nya tekniker på gång inom växtförädling

Teknikerna inom växtförädling utvecklas ständigt för att ge sorter med till exempel högre avkastning, vackrare blommor eller större motståndskraft mot skadegörare. Växtförädlaren som korspollinerar sina plantor med hjälp av en pensel står i kontrast mot hur växtförädling har bedrivits de senaste decennierna.
Lagstiftningen skiljer på växter som är förädlade med genteknik och annan växtförädlingsteknik. Gentekniklagstiftningen definierar genmodifierade organismer, GMO, och ger exempel på tekniker som leder till en GMO.

Vissa tekniker hamnar utanför lagstiftningen


Det finns också exempel på gentekniker där produkten inte ska regleras som en GMO. Mutationsförädling innebär att man framkallar förändringar i arvsmassan, t.ex. med radioaktiv strålning eller kemikalier. Det är ett exempel på en teknik som inte omfattas av gentekniklagstiftningen. Det beror på att den tekniken anses så gammal och beprövad att man inte behöver ställa samma krav på den som på annan genteknik.

Nya tekniker


Definitionen av en GMO är drygt 20 år gammal och mycket har hänt inom växtförädlingen sedan dess. Idag finns tekniker som inte självklart kan klassas som GMO. I flera fall går det inte att se på den slutliga växten vilka tekniker som har använts vid förädlingen. Utmaningen för oss som tolkar reglerna är nu att bedöma vilka av de nya teknikerna som leder till en GMO som ska regleras.  

Flera nya tekniker är på samma sätt under utvärdering inom EU. En av dessa är en ny form av mutationsförädling. Företaget som har utvecklat denna teknik har frågat Jordbruksverket om de måste ansöka enligt gentekniklagstiftningen för att få göra försök med en sådan växt i Sverige. Vi har nu att bedöma utifrån befintlig lagstiftning om dessa växter ska regleras som GMO eller inte.

Seminarium om de nya teknikerna och hur de regleras


Flera tekniker kan användas för både växter, djur och andra organismer. Jordbruksverket planerar att anordna ett seminarium i vinter för att diskutera utvecklingen och vilka konsekvenser olika beslut kan innebära. Frågan är bred och berör både växter, djur och andra organismer.
 

Mer information


Lagstiftningens definition av GMOlänk till annan webbplats

EU-kommissionens webbsida om nya tekniker länk till annan webbplats

Kontaktpersoner för journalister


Staffan Eklöf, växt- och miljöavdelningen, tfn 036-15 51 23
Heléne Ström, växt- och miljöavdelningen, tfn 036-15 51 12