Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-06-07

Nya branschriktlinjer för svampgifter i spannmål

I spannmålsskörden 2011 förekom de högsta halterna av svampgifter, så kallade Fusariumtoxiner, som hittills uppmätts av Jordbruksverket. Svampgifter bildas av Fusariumsvampar som blivit allt vanligare under senare år. I Branschriktlinjerna finns gränsvärden, riskbedömningar och bekämpningsråd. Bland annat rekommenderas att spannmålen, om det är möjligt, skördas så snart den är mogen. Risken för svampgifter ökar vid regnigt väder, särskilt då säden ligger ner.
Problemen har varit störst i västra Sverige, men förra året fanns höga halter i vårvete i hela landet. En stor del av grynhavren fick kasseras då halterna för Fusariumtoxiner låg över de gränsvärden som används inom EU. I västra Sverige klarade knappt hälften av havren gränsvärdena för livsmedel. En del spannmål överskred även de rekommenderade riktvärdena för djurfoder och kunde därför bara användas som bränsle.

– Vi hoppas att de nya och utökade riktlinjerna ska vara till hjälp under årets odlingssäsong, säger Cecilia Lerenius på växt och miljöavdelningen. Vi vet nu att svampen Fusarium graminearum är vanlig i hela landet.

Riktlinjerna tas fram av en arbetsgrupp som består av olika företag i branschen, rådgivare, Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket.

För att det ska bli svampangrepp som kan ge gifter (toxiner) krävs att det är regnigt väder i samband med blomningen, men även regn då axen bildas samt efter blomningen. Svampen sprids främst från smittade skörderester. Jordbearbetning och en varierad växtföljd är därför viktiga förebyggande åtgärder.

Under odlingssäsongen är det möjligt att använda kemisk bekämpning, men den har begränsad effekt och rekommenderas bara i fält där med stor risk för angrepp av fusarium i axen.

Mer information


Nationella branschriktlinjer för att undvika Fusariumtoxinerna DON och ZEA i spannmål 2012

Kontaktperson för journalister


Cecilia Lerenius, växt och miljöavdelningen, Växtskyddscentralen Skara, tfn 070–341 37 01.
Göran Gustafsson, växt och miljöavdelningen, Växtskyddscentralen Linköping, 013–19 65 31
Gunilla Berg, växt och miljöavdelningen, Växtskyddscentralen Alnarp, 040–41 52 96