Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-07-04

Naturgivna tillgångar ger landsbygden fördel gentemot städerna

Naturgivna tillgångar gör landsbygden till en fördelaktig plats för vissa typer av verksamheter, exempelvis råvaruproduktion och naturnära turism, trots att en allt större del av den övriga ekonomin koncentreras till städerna. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Jordbruksverket om jobben på landsbygden. Rapporten presenteras i dag på seminariet "Landsbygden levererar! — ett seminarium om jobb, lycka och Ullared" under Almedalsveckan i Visby.
För att vi ska klara framtidens utmaningar - jobben, maten och energin - måste hela Sverige bidra och hänga samman. Men bilden av Sverige byggs i dag med staden som norm, vilket gör att landsbygdens potential inte tas tillvara. Därför har Jordbruksverket inlett ett arbete med att sätta större fokus på landsbygdens förutsättningar. Rapporten är ett led i detta arbete.

Landsbygden har fördelar


– I dagens kunskapsintensiva samhälle ser vi en koncentration av verksamheter till städerna, men det finns verksamhetsområden där landsbygden har en tydlig fördel. Det gäller till exempel råvaruproduktion, tillverkningsindustri samt exportinriktade verksamheter. Även den småskaliga livsmedelsindustrin och delar av besöksnäringen drar nytta av landsbygdens specifika resurser. Det är främst inom besöksnäring och småskalig förädling som det finns potential för ökad sysselsättning på landsbygden. I stora delar av den storskaliga industriproduktionen ersätts arbetskraft med kapital, vilket leder till svag tillväxt i arbetstillfällen, säger Sara Johansson, en av författarna till rapporten.

Aktivt jordbruk skapar attraktiv miljö


Avgörande för möjligheterna till ekonomisk tillväxt på landsbygden är att miljön är attraktiv. Viktigt för att skapa en attraktiv miljö är att landskapet är varierat, och för detta förutsätts i många avseenden ett aktivt jordbruk.
 
– Jordbruksproduktion är nödvändig för att hålla marken öppen och bidrar till en stor artrikedom och bevarade natur- och kulturmiljöer. Det är därför av stor vikt för landsbygdens långsiktigt positiva utveckling att odlingslandskapet bevaras, konstaterar Sara Johansson.

Närhet till tätort viktigt


En annan förutsättning för att en plats ska visa på en långsiktigt positiv utveckling är att det finns en lokal marknad med stark köpkraft. Denna studie visar att en kommun behöver ha ett lokalt tätortscentrum med minst cirka 25 000 invånare, eller befinna sig inom pendlingsavstånd till en tätort av sådan storlek, för att den förväntade befolkningstillväxten ska vara positiv.

Avsaknad av en köpstark lokalbefolkning kan kompenseras av en stark besöksnäring, vilken temporärt flyttar den inhemska köpkraften från storstadsregionerna till landsbygden. 

Mer information


Läs hela rapporten Arbete och liv på landsbygden - landsbygdens förutsättningar i kunskapsekonominPDF.

Kontaktpersoner för journalister


Sara Johansson, marknadsavdelningen, tfn 036-15 52 63
Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg, tfn 036-15 63 23
Jordbruksverkets pressjour tfn 036-15 63 36