Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-05-14

Mer fågelsång i mobilen

Den kostnadsfria appen LärKvitter har nu fyllts på med fler fåglar som trivs i odlingslandskapet. LärKvitter visar 34 fåglar, hur de låter och vad de tycker om att äta samt ger tips om vad man kan göra för att skapa gynnsamma förhållanden för dem. Bland de nytillkomna finns sädesärla, tornseglare och näktergal.
Foto: Krister Carlsson
– Fåglar är viktiga i ekosystemet och visar ofta hur den biologiska mångfalden mår. För att hejda minskningen av fåglar i odlingslandskapen vill vi förmedla kunskap om fåglarna och väcka intresse för enkla åtgärder som gynnar dem, säger Malin Flink på Jordbruksverket. Appen LärKvitter togs fram förra året och har redan laddats ner av mer än 17 000 personer.

– Höstsådda fält har ofta utvintringsluckor där sådden dött bort efter vinterns härjningar. Då känns det bra att veta att dessa platser gynnar sånglärkan, säger rådgivaren Lena Haraldsson på HIR Malmöhus. Om man skulle få någon såmista vid sådd så gör även det nytta eftersom sånglärkor har ett stort behov av landningsbanor i täta höstsådda grödor.

LärKvitter är en del av projektet Mångfald på slätten. Syftet är att i samarbete med lantbruksnäringen öka den biologiska mångfalden i områden med intensiv jordbruksproduktion. Förutom fåglar är pollinatörer som bin och humlor samt skadeinsekters naturliga fiender viktiga.

LärKvitter finns för Android och iPhone. Du som har android måste ta bort den gamla appen och ladda ner den nya. Detta på grund av att det är en nyutgåva för android.
 
Mer information
Läs mer om Lärkvitter och Mångfald på slätten

Kontaktpersoner för journalister
Malin Flink, Jordbruksverket för Mångfald på slätten, tfn 036-15 52 46
Lena Haraldsson, HIR Malmöhus, tfn 0708-16 10 25