Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-07-04

Medelarealen för trädgårdsföretag ökar

Den genomsnittliga arealen per företag som odlar trädgårdsväxter på friland och i växthus har ökat varje år sedan 1987. 2011 var genomsnittsarealen på friland 8,7 hektar och i växthus 3 800 kvm.
Den totala frilandsarealen odlad med trädgårdsväxter var 12 623 hektar år 2011. År 2011 var antalet företag som odlade trädgårdsväxter på friland 1 443 stycken.

Växthusarealen uppgick 2011 till 2 678 000 kvm. Antalet företag med växthusproduktion var 698 stycken.

Tulpaner blir allt mer populära


Mellan 1987 och 2005 har produktion av lökblommor förblivit relativt konstant, trots att antalet företag har minskat kontinuerligt. Mellan 2005 och 2008 ökade produktionen med 7 procent och mellan 2008 och 2011 med 22 procent.

Tulpan som snittblomma är den största produkten i gruppen lökblommor. År 2011 producerades det 152 miljoner tulpaner. Det är en ökning med 21 procent jämfört med 2008. Även produktion av lökblommor i kruka var högre 2011 jämfört med 2008. 2011 producerades 17,5 miljoner lökblommor i kruka. Det är en ökning med 33 procent jämfört med 2008.

Biobränslen största energikällan i växthus


Användningen av pellets, briketter, bark, flis och spån har ökat mellan 2008 och 2011. 2008 stod de för 18 procent av den totala energianvändningen i växthus. År 2011 stod de för 61 procent av den totala energianvändningen.

Eldningsolja är den näst största energikällan som används i växthus. Eldningsolja stod för 15 procent av energianvändningen 2011. Användningen av eldningsolja har minskat med 40 procent mellan 2008 och 2011.

Mer information


I det statistiska meddelandet Trädgårdsproduktion 2011 redovisas statistik föra alla trädgårdsgrödor fördelat på län.

Kontaktperson för journalister


Carin Stenberg, statistikenheten, tfn 036-15 52 97