Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-04-10

Kontroll av djurhälsopersonal 2011

De kontroller som länsstyrelserna gjort av djurhälsopersonalen runt om i Sverige under 2011 har visat på ett fåtal allvarliga brister. Kontrollerna och urvalet av kontrollobjekten ligger i linje med Jordbruksverkets allmänna råd. Bland annat har riskvärdering legat till grund vid valet av vilka som ska kontrolleras. Det redovisar Jordbruksverket i sin rapport till regeringen.
Landets 21 länsstyrelser har rapporterat till Jordbruksverket om de kontroller av djurhälsopersonal som de genomfört under 2011. 2011 var det andra året som länsstyrelserna haft i uppdrag att kontrollera djurhälsopersonal, bland annat avseende journalföring och tillhandahållande av läkemedel till djurhållare.

De brister som länsstyrelserna konstaterat i kontrollen är ofta av mindre allvarlig art. Ett fåtal allvarliga brister har dock uppdagats vid kontrollen. Dessa har lett till föreläggande eller anmälan till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Fortsatt förbättringsarbete för kontrollområdet


Kontrollområdet är nytt och regelverket är omfattande och därför bör 2011 ses som ett uppbyggnadsår. Nödvändiga redskap tillsammans med utbildningspaket för kontrollverksamheten blev tillgängliga för länsstyrelserna under 2010.

– För att förtydliga hela kontrollområdet kommer Jordbruksverket att fortsätta att erbjuda utbildning till länsstyrelserna. Detta sker parallellt med informationsinsatser till djurhälsopersonalen. Ett förbättringsområde är länsstyrelsernas kunskap om hur de kan använda de register som Jordbruksverket tillhandahåller, till exempel djursjukdata, säger Peter Henningsson, chef på enheten för foder och hälsa.

I regeringsuppdraget till Jordbuksverket och länsstyrelserna om att inrätta ett råd för samordning av frågor rörande djurskyddskontroller ingår bland annat att effektivisera kontrollarbetet. Kontroll av djurhälsopersonal är en del av en god och säker vård så att en god djurvälfärd kan uppnås. Verket kommer vidare att rådgöra med länsstyrelserna rörande arbets- och resursfördelning.

Kontrollerna har prioriterats
Flera länsstyrelser har prioriterat arbetet med kontroll av djurhälsopersonal under året. Jordbruksverket kan dock konstatera att antalet kontroller av djurhälsopersonal måste öka de närmaste åren för att samtliga länsstyrelser ska nå upp till nivåer i linje med de allmänna råden om kontrollintervall.

Kontaktperson för journalister


Peter Henningsson, chef på enheten för foder och hälsa, tfn 036- 15 51 48