Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-06-12

Jordbruksstöd påverkar markpriser

Priserna på jordbruksmark varierar kraftigt mellan olika kommuner. Det beror bland annat på att markens bördighet och beskaffenhet ser olika ut i olika delar av landet, men det är inte den enda orsaken till att markpriserna varierar.
Jordbruksverket har i ny studie analyserat orsakerna bakom regionala skillnader i markpriser. Analysen visar att stöd till jordbruket också påverkar priset på jordbruksmark. Gårdsstödet bidrar till att värdet på jordbruksmarken stiger. Denna bieffekt leder till att markägarens förmögenhet ökar snarare än till att förbättra inkomstsituationen för den som brukar marken.

– Ofta är ägaren och brukaren samma person, och då är kapitalisering av jordbruksstöd i markvärdet inte något direkt problem, säger Sara Johansson som är en av utredarna bakom studien.

Strukturomvandlingen i jordbruket försvåras


Ett problem som kan uppstå till följd av att jordbruksstöd kapitaliseras i markvärdet är emellertid att mark inte skiftas mellan gårdar i den utsträckning som är önskvärd för att upprätthålla en god lönsamhet i jordbrukssektorn. Eftersom gårdsstödet är villkorat på att marken hålls i brukbart skick men inte förutsätter att den faktiskt används i jordbruksproduktion kan stödet leda till att vissa markägare behåller sin mark trots att de inte är intresserade av att driva eller utveckla sitt jordbruk.

– Studien visar alltså att gårdsstödet försvårar strukturomvandlingen i jordbruket, förklarar Sara Johansson. Samtidigt finns det många lantbruksföretag som behöver öka sin produktionsvolym för att nå lönsamhet. För dessa företag är tillgången på mark ofta den begränsande faktorn.

Andra konkurrerar om jordbruksmarken


Tillgången på mark begränsas också av att andra verksamheter som golfbanor, campingplatser och hästgårdar breder ut sig på landsbygden. På många håll tas jordbruksmark i anspråk för industritomter och bostadsområden. Analysen visar att konkurrens om mark från andra sektorer är en förklaring till mycket höga markpriser i vissa kommuner.

 

Mer information


Läs rapporten Vad bestämmer priset på jordbruksmark?PDF

Kontaktperson för journalister


Sara Johansson, utredningsenheten, tfn 036–15 52 63