Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-05-08

Gynna vallhumlan!

Med relativt enkla medel kan lantbrukare gynna vallhumlan samt andra vilda bin och humlor. Genom att så ett band med honungsört, använda både vit- och rödklöver i vallfröblandningarna eller spara en remsa med blommande rödklöver i samband med första slåttern, hjälper man de vilda pollinatörerna och får själv en bättre pollinering.
Den senaste tiden har ett brittiskt projekt som samlat in svenska vallhumledrottningar för att plantera in dem i England väckt starka protester. Jordbruksverket anser att det är positivt om vi kan hjälpa britterna att återuppbygga sitt bestånd av vallhumlor. Vallhumlan är inte hotad i Sverige och experter från både Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds Universitet anser inte att insamlingen påverkar det svenska beståndet.

Humla med lång tunga


Vallhumlan (Bombus subterraneus) är en stor och vacker humla som finns i stora delar av landet, upp till södra Norrland. Den håller till i odlingslandskapet och skyr skogen. Vallhumlan har en lång tunga, vilket är extra viktigt när grödor som rödklöver och åkerbönor ska pollineras.

Enkelt att gynna humlor och bin


Det är viktigt att vi själva gynnar vallhumlan och övriga svenska vildbin så att vi kan behålla livskraftiga bestånd av pollinerare. Nya studier visar att honungsört och blommande vitklöver och rödklöver har stor betydelse för bland annat vallhumlan.

– Jordbruksverket har finansierat ett forskningsprojekt om blomrika kantzoner som visar att vallhumlor tycker mycket om honungsört, säger Thorsten Rahbek Pedersen på Jordbruksverket. Om man sår ett hörn eller band med honungsört i maj månad kommer det att blomma hela sensommaren och ge näring till humlorna på en tid av året då det ofta är brist på pollen och nektar.

Humlor älskar klöver


– Rödklöver är en nyckelväxt för våra svenska humlor, säger Maj Rundlöf från Lunds Universitet. Ett av min forskargrupps projekt visar att rödklöverfröodling gynnar humlorna och att det produceras fler humlehanar i landskap med rödklöverfröodling. Alla kan inte odla rödklöverfrö men om man har rödklöver i slåttervallen har det stor betydelse om man kan spara ett hörn eller remsa i samband med första slåttern så att rödklövern får blomma.

– En studie i Uppland visade att det är mycket bra för humlorna om man har både vit- och rödklöver i vallfröblandningarna, säger Björn Cederberg, humleexpert på ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.  Vitklövern blommar snabbt efter första slåttern. Det finns stora förutsättningar för att göra avgörande skillnad för humlorna med relativt små medel och lite god vilja.

Mer information


ArtDatabanken har sammanställt faktaunderlag om vallhumlans status i Sverigeöppnas i nytt fönster där du också kan se fina bilder av vallhumlor.

Pollinatörer i blomrika kantzoner PDF  En fältundersökning av förekomsten av pollinatörer i insådda blommande remsor i fältkanter i slättbygdsområden, av Hushållningssällskapet

Jordbruksverket har de senaste åren tagit fram mycket informationsmateriallänk till annan webbplats till lantbrukare och andra landsbygdsföretagare om hur man gynnar humlor och bin.

I projektet Mångfald på slättenlänk till annan webbplats är det fokus på att gynna pollinatörer i öppet landskap.

Kontaktpersoner för journalister


Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket, projektledare för Mångfald på slätten, tfn 040–415282, 0706–943779
Maj Rundlöf, Lunds Universitet, tfn 046–2229326, 0709–298524
Björn Cederberg, ArtDatabanken SLU, entomolog, tfn 018–672748, 070-3936639