Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-04-25

Gör din röst hörd – påverka framtidens växtskydd

Jordbruksverket behöver dina synpunkter. Det tar cirka tre minuter att fylla i vår enkla enkät om växtskyddsmedel och vilka risker du som konsument upplever. Dina svar hjälper oss med en handlingsplan för hållbar och säker användning av växtskyddsmedel i Sverige.
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket arbetar tillsammans med en ny handlingsplan. Ett viktigt mål är att den nödvändiga användningen av bekämpningsmedel ska bli säkrare för användarna och för miljön. Uppdraget har sitt ursprung i ett EU-direktiv som även kräver att allmänheten är med i processen.

I uppdraget ingår också att ta fram bättre information om användningen och riskerna med växtskyddsmedel.

Gå direkt till enkäten Var med och påverka framtidens växtskydd!länk till annan webbplats

Kontaktpersoner


Ingrid Karlsson, växt och miljöavdelningen, tfn 036–15 50 63
Tobias Olsson, enhetschef växt och miljöavdelningen, 036–15 58 45