Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-07-03

Fler och bättre kontroller av djurtransporter

För andra året i rad har landets länsstyrelser fördubblat antalet genomförda kontroller av djurtransporter. Ungefär hälften av kontrollerna har skett efter att transporterna har stoppats vid väg, och flertalet har varit transporter av djur till slakteri. Detta framgår av den sammanställning som Jordbruksverket har tagit fram som underlag för rapportering till EU om 2011 års transportkontroller.
Förutom de kontroller som länsstyrelsens personal genomför av djurtransporter är det också ett stort antal transporter av slaktdjur som kontrolleras av den officiella veterinären vid ankomst till slakteri.

Många djurtransporter kontrolleras också i förebyggande syfte, då alla djurtransportfordon som används i kommersiell verksamhet måste besiktigas och godkännas av länsstyrelsen. Ingen av dessa kategorier ingår i den totala summan på 165 kontrollerade transporter, som kan jämföras med 76 för 2010 och 42 för 2009.
 

Indikationer om att kontrollerna fortsätter att öka


Jordbruksverket har indikationer om att kontrollerna kommer att fortsätta öka i omfattning. Ett antal åtgärder har vidtagits för att öka och kvalitetssäkra kontrollen av transporter. Bland annat har samtliga länsstyrelser varit inbjudna till Jordbruksverkets utbildningar om transportkontroll, och sammanlagt 69 personer har deltagit i dessa under 2011 och början av 2012.

För närvarande driver länsstyrelserna ett gemensamt transportkontrollprojekt, som också förväntas ge goda effekter. Målet med detta projekt är att öka såväl kontrollernas antal som kvalitet samt att göra dem mer likvärdiga och riskbaserade.

EU-diskussion om maximal transporttid


Brister som konstaterats vid kontrollerna är bland annat avsaknad av tillräcklig dokumentation, djur som inte är i skick att transporteras och överskriden maximal transporttid.

I Sverige är den maximala transporttiden för djur till slakt åtta timmar, och ända sedan EU-inträdet har Sverige verkat för att få till stånd samma begränsning inom EU. Frågan om transportreglerna var uppe för diskussion så sent som i vår, men inte heller denna gång gick det att komma till beslut i denna fråga.

– Det finns forskning som tydligt visar negativa effekter av ökande transporttid, och redan sex timmar påverkar djuren påtagligt, så vi kommer att fortsätta driva denna fråga, säger Helena Kättström, enhetschef  på avdelningen för djurskydd och hälsa.

Seminarium i Almedalen om djurtransporter


Jordbruksverket är med och pratar om djurtransporter på seminariet "Hur kan kontrollerna av djurtransporter förbättras?länk till annan webbplats" som hålls onsdagen den 4 juli kl. 7.45 under Almedalsveckan i Visby.

Kontaktperson för journalister


Helena Kättström, enhetschef på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, tfn 070-389 54 44
Mattias Gårdlund, Länsstyrelsen i Skåne, tfn 044-25 27 10