Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-06-19

Ekologisk odling på 16 procent av jordbruksmarken

2011 brukades närmare 16 procent, eller 481 000 hektar, av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2010 är detta en ökning med 9,5 procent eller 42 000 hektar. Samtidigt som den totala ekologiska arealen ökade så minskade andelen mark som är under omställning till ekologisk produktion.
Den ekologiska odlingen bestod av 373 500 hektar åkermark och 107 200 hektar betesmark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion.

Mark som brukats med konventionella metoder måste, under en övergångsperiod, brukas enligt regler för ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd. Markerna under omställning till ekologisk produktion var 95 000 hektar 2011, en minskning med 14 400 hektar jämfört med 2010.

Den omställda arealen uppgick till 385 700 hektar eller 12,6 procent av jordbruksmarken i Sverige. Arealen fördelas på 300 800 hektar åkermark och 84 900 hektar betesmark.

Störst andel ekologiskt i Jämtland


Jämtlands och Värmlands län har störst andel ekologiskt brukad mark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark i respektive län. Även stora jordbrukslän som Västra Götaland och Östergötland har stor andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne har lägst andel ekologiskt, men även Blekinge och Halland är län med relativt lite ekologisk produktion.

Fakta om statistiken


I redovisningen ingår arealer som brukas enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion och som därmed är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan.

Mer information


I det Statistiska meddelandet Ekologisk växtodling 2011 och i Jordbruksverkets statistikdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster redovisas statistik, fördelad per län, över den ekologiska odlingen. I databasen redovisas även vissa uppgifter fördelade per kommun.

Kontaktperson för journalister


Ulf Svensson, statistikenheten, tfn 036–15 50 74