Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-06-21

Drömmen om landet – en vit fläck på forskarkartan

Intresset för landsbygden är stort; vi ser det i TV, i tidningar, i bloggar och i olika typer av undersökningar. Det finns både strukturella och kulturella trender som talar för landsbygden och som skulle kunna medföra betydelsefulla förändringar för samhället. Trots detta intresserar sig få forskare och beslutsfattare för inflyttningens och landsbygdens potential i Sverige.
Enligt en ny rapport finns det idag flera kulturella trender som påverkar landsbygdens status positivt. Detta är högst intressant då det just är status som landsbygden måste kunna erbjuda för att attrahera människor till att bo och leva på landsbygden. Attraktionen ska bli så stark att fler människor går från längtan till flytt. Men den typ av forskning som hade behövts för att vi verkligen ska förstå hur dessa trender faktiskt påverkar samhället finns inte idag. Det framgår av rapporten Den nygröna människan, som utförts på uppdrag av Jordbruksverket, och som sammanfattar befintlig forskning och trender om status och landsbygd.

– Urbaniseringen tar väldigt stor plats i forskarvärlden, vilket gör att intresset för att utforska alternativa eller parallella skeenden i samhället verkar vara förlorat. Eftersom tillgången till forskning är viktig både för medierapportering, norm- och opinionsbildning blir frånvaron av forskning kring landsbygden ett kvitto på att det är just urbanisering som är sanning i vår vardag, säger Sofia Ulver, forskare vid Lunds Universitet och författare till rapporten.

Mer forskning om landsbygden behövs


Eftersom den kvalitativa forskningen om status och landsbygd i princip är obefintlig har studien fått ta till andra tillvägagångssätt för att skaffa kunskap. Exempelvis genom att titta på hur de kulturella trender som finns talar för och emot en inflyttning och hur forskningen om medelklassens status inom närliggande områden ser ut.

– Det behövs mer forskning om landsbygden för att vi ska kunna uttala oss om och agera i dessa frågor, som media annars får makten att styra över, konstaterar Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg på Jordbruksverket. Visst ser vi en avfolkning av vissa landsbygder, men kulturella trender talar också för en stor potential för landsbygden vad det gäller inflyttning.

Framtidens utmaningar kräver ett sammanhållet Sverige


Jordbruksverket har inlett en process för att landsbygdens utvecklingskraft bättre ska tas tillvara, vilket denna studie är en del av. Genom dialog och samverkan med myndigheter, organisationer och företag ska landsbygdens potential synliggöras. Christel Gustafsson leder arbetet på en ny tjänst som landsbygdsstrateg. Hon bloggar också om landsbygden som en förutsättning för ett konkurrenskraftigt Sverige på bloggen Se landetlänk till annan webbplats.

Mer information


Ladda ner rapporten: Den nygröna människanPDF – en översikt av landsbygdens status i förändring, av Sofia Ulver, forskare, Lunds Universitet
Länk till Sofia Ulvers krönika på Jordbruksverkets hemsida

Kontaktpersoner för journalister


Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg, Jordbruksverket, tfn 070-320 42 41
Sofia Ulver, forskare, Lunds Universitet, tfn 070-866 61 02