Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-04-26

Biparasit stoppad vid import

Importerade bin från Chile visade sig efter provtagning vara bärare av parasiten trakékvalster. Bina avlivades och destruerades den 25 april. De importerade bina hölls dessförinnan åtskilda från svenska bin.
Trakékvalster har hittills inte påvisats hos svenska honungsbin. Parasiten finns dock i nästan hela Europa och i många andra länder. Risken är därför stor att parasiten förs in till Sverige vid inköp av levande bin från länder där parasiten finns.

Viktigt att provta bin innan import


Jordbruksverket uppmanar de biodlare som importerar bin att låta provta bin från de bigårdar i andra länder man vill importera från innan bina skickas till Sverige. Dessutom kommer Jordbruksverket att följa upp med provtagning av vissa försändelser med bin som anländer till Sverige.

Svenska bin ännu fria från trakékvalster


Jordbruksverket betraktar inte fynden av trakékvalster som att Sverige har ett utbrott av parasiten. Tvärtom är sannolikheten låg att parasiten finns etablerad bland svenska honungsbin.

Jordbruksverket har låtit utföra en inventering efter trakékvalster. Inventeringen slutförs  under våren 2012 och en absolut majoritet av alla prov är analyserade. Inga trakékvalster är påvisade under den inventeringen.

Svenska biodlare har anmälningsplikt för några sjukdomar och skadegörare som drabbar bin. Parasiten trakékvalster, Acarapis woodi, är en sådan skadegörare. Trakékvalster finns i binas andningsvägar, trakéer, och de lever av binas hemolymfa (blod).

Mer information


Om bisjukdomar
Regler för införsel av bin och humlor

Kontaktperson för journalister


Lars-Erik Staberg, avdelningen för djurskydd och hälsa, tfn 036-156276
Jackis Lannek, avdelningen för djurskydd och hälsa, tfn 036-155939