Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-06-29

Biogasanläggningar i lantbruket ökar

Det våras för biogasen. Mellan mars och juni i år har länsstyrelserna beviljat investeringsstöd till nio biogasanläggningar på olika gårdar. Det totala antalet anläggningar som beviljats investeringsstöd har därmed ökat från 37 till 46. En ökning med 20 procent under de tre senaste månaderna. Möjligheten till stöd har funnits sedan 2009.
– Vi tycker att det är roligt att så många vill satsa på småskaliga biogasanläggningar, säger Ragni Andersson på Jordbruksverkets klimatenhet. Energiproduktion genom rötning av gödsel ger oftast en direkt effekt för miljön och det bidrar också till lokal energiproduktion.

Tre klimatnyttor på samma gång
Jordbruksverket vill att fler ska satsa på närproducerad energi från landsbygden. Just rötning av stallgödsel för biogasproduktion är extra bra eftersom det ger tre klimatnyttor på en gång. För det första ersätter biogasen fossilt bränsle om det används som fordonsbränsle. För det andra ger det en minskning av utsläpp av metan vid lagring av stallgödsel. För det tredje minskar behovet av mineralgödsel genom att kvävetillgängligheten ökar i jämförelse med orötad stallgödsel.

30 procent i investeringsstöd
Lantbrukare och andra företagare på landsbygden som investerar i produktion eller förädling av biogas kan få upp till 30 procent i investeringsstöd.
 
Biogasanläggningar finns i djurtäta områden
På Jordbruksverkets webbplats finns en karta över de anläggningar som fått stöd.
– Kartan visar främst att gårdsbiogasanläggningarna är koncentrerade till djurtäta områden där det finns mycket råvara till produktionen, det vill säga stallgödsel. Om regionen eller kommunen prioriterar frågan spelar också roll. Redan märks tydliga klusterbildningar, till exempel mellan Herrljunga och Vårgårda i Västergötland och utanför Falkenberg i Halland, säger Ragni Andersson.

Mer information
Se kartalänk till annan webbplats över var biogasanläggningarna som fått investeringsstöd finns i landet.

Kontaktperson för journalister


Ragni Andersson, klimatenheten, tfn 036-15 62 72, 070-349 12 63