Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-05-16

Ändrade förprövningsregler ska göra det enklare och snabbare att få bygga

Idag har Jordbruksverket beslutat att ändrade förprövningsregler ska börja gälla den 14 juni. De nya reglerna innebär att den administrativa bördan som förprövningen medför för djurägarna kan minskas med upp till 30 procent. Reglerna ska göra det enklare för djurägarna att bygga djurstallar genom att flera byggnadsåtgärder inte längre behöver förprövas innan de får genomföras. De nya reglerna innebär också att en förprövning inte ska få ta längre tid än åtta veckor samt att smittskyddet stärks på gårdarna.
För att få bygga för djur som hålls för produktion av livsmedel, skinn, ull eller päls krävs i regel ett godkännande från länsstyrelsen på förhand, så kallad förprövning. Förprövning krävs också för att få bygga för djur som hålls i undervisningssyfte.

Kvitto att bygget uppfyller djurskyddsreglerna


Förprövningen är ett viktigt förebyggande djurskydds- och djurhälsoarbete som utförs av länsstyrelserna. Syftet är att säkerställa att byggnader och andra utrymmen som ska användas för djuren från början byggs på ett bra sätt. Förprövningen är samtidigt ett kvitto för djurägaren att bygget kommer att uppfylla djurskyddsreglerna. Enklare mindre byggnader och utrymmen bedöms dock kunna undantas bland annat eftersom risken för byggfel är mindre.  

Hitills har små besättningar med ett fåtal platser för lantbrukets djur varit undantagna kravet på förprövning. Nu införs ytterligare undantag för små besättningar som föder upp andra djurslag, till exempel. kaniner, alpackor och lamor. Undantag införs också för mindre ligghallar och små kalvhyddor samt för vissa typer av boxutrymmen. Det ska också bli enklare att göra vissa mindre om- eller tillbyggnader i stallavdelningar som förprövats tidigare. Detta genom att djurägaren ska kunna välja att göra en enklare förhandsanmälan till länsstyrelsen i stället för att ansöka om förprövning.

8 veckors handläggningstid


De nya förprövningsreglerna innebär att djurägarna tar ett eget större ansvar för det som byggs när förprövning inte behöver göras. För länsstyrelserna innebär reglerna att de från och med 1 januari 2013 måste handlägga förprövningsärenden inom åtta veckor.

– Vi räknar med att de nya reglerna kommer att underlätta för många djurägare som behöver bygga för sina djur, säger Gunnar Palmqvist, avdelningen för djurskydd och hälsa. De nya reglerna ger också en ökad förutsägbarhet för den som ska bygga om när byggprojektet får starta.

Frivilligt samråd om smittskydd


De nya föreskrifterna syftar också till att smittskyddet på gårdar med nötkreatur, grisar, får och fjäderfä ska öka för att säkerställa en god djurhälsa. Djurhållaren erbjuds i samband med  byggplaneringen ett frivilligt samråd med veterinär med särskild smittskyddskompetens. Lantbruksnäringens rådgivningsorganisationer planerar för utbildning av dessa för att kunna erbjuda kvalificerade samråd.  Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om smittskyddets betydelse så att smittskyddsaspekterna vägs in redan i planeringsstadiet. Det kan gälla både aspekter på hur man förhindrar smittspridning inom besättningen till skydd mot introduktion av smittor och möjligheter att sanera. Detta är särskilt viktigt när det gäller byggnationer för stora besättningar och för besättningar som tar emot djur från andra besättningar.

– Vi har goda förhoppningar om att smittskyddssamråden ytterligare kommer att stärka det goda djurhälsoläge vi har i Sverige, säger Lena Hult, avdelningen för djurskydd och hälsa. Att bygga fast sig i dåliga lösningar kan förutom att djurhälsan påverkas negativt också få stora ekonomiska konsekvenser för den dagliga driften på gården och bli mycket dyrt att åtgärda i efterhand.

Mer information


Jordbruksverkets konsekvensutredningPDF

Kontaktpersoner för journalister


Gunnar Palmqvist 036- 15 61 10
Katharina Gielen 036-15 61 15