Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2012-07-20
  Ersättning för vaccination mot galtlukt samt smärtfri kastrering av grisar
  Lantbrukare som har smågris- eller slaktsvinsproduktion kommer att kunna söka ersättning för smärtfri kastrering av grisar och för åtgärder som gör att kastrering inte behövs. Ersättningen gäller för kostnader som grisproducenter har från och med den 1 september 2012.
 • 2012-07-12
  EU-domstolen slår fast att kravet på sortregistrering för köksväxter gäller
  EU-domstolen har i det så kallade Kokopelli-fallet funnit att kraven på att köksväxtsorter ska vara godkända och registrerade för att få säljas är giltiga. Därmed har domstolen slagit fast att obligatorisk sortregistrering är förenligt med EU-rätten.
 • 2012-07-12
  Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen
  Världsmarknadspriserna på de flesta jordbruksprodukter väntas ligga över de nivåer som gällt de senaste tio åren. Detta säger OECD och FAO i en ny gemensam Outlook-rapport för den närmaste tioårsperioden. Priserna drivs uppåt både av ökad efterfrågan och högre kostnader. Men om man korrigerar för inflationen väntas priserna bli oförändrade eller kan till och med falla något.
 • 2012-07-11
  Agenter i växtskyddets tjänst
  I år fyller Växtskyddscentralerna 25 år. Ända sedan 1930-talet har Sverige haft en statlig oberoende funktion för prognoser och rådgivning om skadegörare som drabbar jordbruks- och trädgårdodlingen. Snabb information om förutspådda attacker från insekter, svampar och bakterier förmedlas till rådgivare och odlare i landet.
 • 2012-07-10
  Djurskyddskonferens 13 november:  
  Avel och uthållig djurhållning

  Genom avel påverkar vi hur våra djur ser ut och fungerar. Rätt avel ger också friskare djur med goda och uthålliga egenskaper. Ensidig avel riskerar å andra sidan att öka antalet defekter hos djuren och göra dem sämre rustade att möta olika miljöer. Detta är några av frågorna som tas upp på Jordbruksverkets djurskyddskonferens den 13 november i Stockholm.
 • 2012-07-04
  Kontroll av livsmedelskedjan från jord till bord
  För att skydda människors hälsa och för att värna konsumenternas intressen krävs en väl fungerande kontroll i hela livsmedelskedjan. I en gemensam rapport till EU-kommissionen presenterar kontrollmyndigheterna en sammanfattning av resultaten från sina kontroller från jord till bord varje år. Bedömningen är att målet Maten ska vara säker delvis har uppnåtts.
 • 2012-07-04
  Medelarealen för trädgårdsföretag ökar
  Den genomsnittliga arealen per företag som odlar trädgårdsväxter på friland och i växthus har ökat varje år sedan 1987. 2011 var genomsnittsarealen på friland 8,7 hektar och i växthus 3 800 kvm.
 • 2012-07-04
  Naturgivna tillgångar ger landsbygden fördel gentemot städerna
  Naturgivna tillgångar gör landsbygden till en fördelaktig plats för vissa typer av verksamheter, exempelvis råvaruproduktion och naturnära turism, trots att en allt större del av den övriga ekonomin koncentreras till städerna. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Jordbruksverket om jobben på landsbygden. Rapporten presenteras i dag på seminariet "Landsbygden levererar! — ett seminarium om jobb, lycka och Ullared" under Almedalsveckan i Visby.
 • 2012-07-03
  Ny strategi visar vägen för ett växande, lönsamt och hållbart vattenbruk
  Sverige har god potential att producera hållbara och goda vattenbruksprodukter som fisk, skaldjur och alger. För att ta tillvara denna potential på bästa sätt har Jordbruksverket, branschen, forskare, intresseorganisationer och andra myndigheter tillsammans tagit fram en strategi för svenskt vattenbruk. Strategin visar vägen för ett växande, lönsamt och hållbart svenskt vattenbruk fram till 2020.
 • 2012-07-03
  Fler och bättre kontroller av djurtransporter
  För andra året i rad har landets länsstyrelser fördubblat antalet genomförda kontroller av djurtransporter. Ungefär hälften av kontrollerna har skett efter att transporterna har stoppats vid väg, och flertalet har varit transporter av djur till slakteri. Detta framgår av den sammanställning som Jordbruksverket har tagit fram som underlag för rapportering till EU om 2011 års transportkontroller.
 • 2012-07-02
  Sjukstuga för lantbruksgrödor på Brunnby
  Diagnos på växtsjukdomar, tips mot ogräs och enkla åtgärder för att gynna odlingslandskapets fåglar är något av det som Jordbruksverket erbjuder på Brunnby lantbrukardag den 5 juli.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-11-25