Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2012-04-30
  Visionen "Sverige - det nya matlandet" behöver få mer jord under naglarna
  Regeringen ger Jordbruksverket ansvaret att kommunicera de områden i visionen "Sverige, det nya Matlandet" som handlar om primärproduktion och förädlad mat. Jordbruksverket får också uppdraget att koordinera nationella insatser som spänner över alla fem fokusområden: offentlig mat, turism, restaurang, primärproduktion och förädlad mat.
 • 2012-04-30
  Minskad försäljning av antibiotika för användning på djur
  Den totala försäljningen av antimikrobiella medel för användning på djur under 2011 har minskat med 11,8 procent. Försäljningen sjunker för varje år men 2011 var minskningen kraftigare än tidigare år. Användningen av smärtlindrande och antiinflammatoriska medel fortsätter precis som tidigare år att öka, vilket är positivt ur djurskyddssynpunkt. Det redovisar Jordbruksverket i sin årliga rapport om försäljning av djurläkemedel till regeringen.
 • 2012-04-27
  Nyheter och nyhetsbrev direkt i mobilen
  Följ Jordbruksverkets nyheter och nyhetsbrev i din mobil med hjälp av vår nya app Nyheter. Appen finns både för iphone och android och ger dig vårt nyhetsflöde på ett enkelt och överskådligt sätt.
 • 2012-04-26
  Biparasit stoppad vid import
  Importerade bin från Chile visade sig efter provtagning vara bärare av parasiten trakékvalster. Bina avlivades och destruerades den 25 april. De importerade bina hölls dessförinnan åtskilda från svenska bin.
 • 2012-04-25
  Gör din röst hörd – påverka framtidens växtskydd
  Jordbruksverket behöver dina synpunkter. Det tar cirka tre minuter att fylla i vår enkla enkät om växtskyddsmedel och vilka risker du som konsument upplever. Dina svar hjälper oss med en handlingsplan för hållbar och säker användning av växtskyddsmedel i Sverige.
 • 2012-04-23
  Medlemskapet i EU har främst påverkat vår konsumtion av alkohol och kött
  Sveriges medlemskap i EU har inte haft någon stor betydelse för konsumtionsutvecklingen i Sverige. Men när det gäller alkoholhaltiga drycker och kött har liberaliseringen av importen och prisutvecklingen bidragit till ökad konsumtion.
 • 2012-04-19
  Skillnader mellan EU och WTO i förslagen till ny fiskepolitik
  EU håller på att reformera sin fiskeripolitik och har lagt fram ett förslag med tydligare inriktning på hållbar förvaltning av fisket. Parallellt med detta pågår internationella förhandlingar om nya avtal och fiskesubventioner genom världshandelsorganisationen, WTO. Jordbruksverket har jämfört kommissionens förslag till fiskerireform med det förslag som senast lades fram i WTO.
 • 2012-04-17
  Framtidens klimat — en utmaning för växtskyddet
  Med ett varmare och fuktigare klimat ökar problemen med skadegörare, växtsjukdomar och ogräs. Vi behöver metoder för att hantera detta och samtidigt stärka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft. Det är en av slutsatserna i en kommande rapport som presenterades på Jordbruksverkets seminarium om framtidens växtskydd i Alnarp den 17 april.
 • 2012-04-16
  Nya smittförklarade områden för honungsbin
  Ljustorps församling i Västernorrland ska från den 19 april betraktas som smittad med varroakvalster. Smittförklaringarna avseende amerikansk yngelröta försvinner i Dalarnas, Gävleborgs, Norrbottens, Västerbottens och Uppsala län. En effekt av de nya smittförklaringarna är att de påverkar hur bin och biodlingsutrustning får flyttas.
 • 2012-04-13
  Tunnelodling öppnar för nya växtskyddsmetoder
  Om växtskyddet fungerar väl går det att få höga skördar av ekologiska jordgubbar och hallon i tunnlar. Det var budskapet när Jordbruksverket höll en fortbildningskurs för rådgivare och bärodlare.
 • 2012-04-12
  Landsbygden – en resurs för eget företagande
  På landsbygden finns stor potential för företagande. Den erbjuder både konkurrensfördelar och en god livsmiljö för företagaren. Du som funderar på att starta eget företag kan besöka Nyföretagarveckan den 23-27 april. Då arrangerar NyföretagarCentrum en bussturné, där Jordbruksverket är en av sexton nationella samarbetspartners.
 • 2012-04-11
  Pressinbjudan:
  Framtidens växtskydd en utmaning

  Den 17 april anordnar Jordbruksverket ett seminarium i Alnarp om framtidens växtskydd. Forskare, organisationer och myndigheter fokuserar på olika strategier för att hantera klimatförändringar och en framtid med färre växtskyddsmedel.
 • 2012-04-10
  Kontroll av djurhälsopersonal 2011
  De kontroller som länsstyrelserna gjort av djurhälsopersonalen runt om i Sverige under 2011 har visat på ett fåtal allvarliga brister. Kontrollerna och urvalet av kontrollobjekten ligger i linje med Jordbruksverkets allmänna råd. Bland annat har riskvärdering legat till grund vid valet av vilka som ska kontrolleras. Det redovisar Jordbruksverket i sin rapport till regeringen.
 • 2012-04-05
  Lantbrukarna kommer att odla lite mer spannmål och oljeväxter 2012
  I ansökningarna om gårdsstöd anges vilka grödor som kommer att odlas under året. För de viktigaste grödgrupperna blir förändringen jämfört med 2011 liten.
 • 2012-04-04
  Inga negativa effekter av blåtungevaccinet
  Vaccinet som använts för att bekämpa blåtungesmitta i Sverige har inte haft negativa effekter i besättningarna. Det visar den studie som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har genomfört för att undersöka frågan.
 • 2012-04-04
  Bra transportsystem viktiga för landsbygden
  Bra kommunikationer är en förutsättning för att fler ska kunna bo och arbeta på landsbygden. Därför behövs ett tydligt landsbygdsfokus när framtidens transportsystem planeras. Det säger Jordbruksverket i ett remissvar om Trafikverkets kapacitetsutredning.
 • 2012-04-03
  Videkissar ger bättre bihälsa
  Både honungsbin och vilda bin har behov av näring hela växtsäsongen för att må bra och för att kunna göra ett bra jobb med att pollinera grödorna. Ett honungsbisamhälle samlar 120–200 kilo nektar per år och cirka 26 kilo pollen.
 • 2012-04-02
  Nästan alla lantbrukare söker stöd med SAM Internet
  Nära 100 procent av lantbrukarna har gjort årets SAM-ansökan på datorn via tjänsten SAM Internet. Ett toppresultat jämfört med övriga EU-länder.
 • 2012-04-02
  Få salmonellafall varje år i Sverige
  Tack vare den svenska salmonellakontrollen är förekomsten av salmonella bland svenska djurbesättningar mycket låg. Myndigheter och näring arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa salmonella genom lagstadgade och frivilliga kontrollprogram, vars mål är att hålla svenska livsmedel fria från salmonella.  Att myndigheter och näring fokuserar kring ett gemensamt mål är en bidragande orsak till Sveriges goda smittläge både bland människor och djur.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-11-25