Utskrift från Jordbruksverket
31 augusti 2015
Du är här:

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-08-31
  Sensommaren är parningstid för humlor
  På sensommaren söker humlehanar nektar bland blommor. Då läggs grunden för nästa års generation av humlor. Hanarna behöver mycket energi för att flyga och leta efter honor och för att producera förföriska doftämnen. Blommor ger viktig föda till humlor och andra pollinerare. Allt som ökar mängden blommor i landskapet gynnar humlorna.
 • 2015-08-28
  Ny typ av kaningulsot i Sverige
  En ny typ av det virus som orsakar kaningulsot har för första gången påvisats hos vilda och tama kaniner i Sverige. Den nya virustypen upptäcktes första gången 2010 i Frankrike och har därefter snabbt spridit sig i Europa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är intresserad av rapporter om och fynd av döda kaniner.
 • 2015-08-28
  Mer ekologisk konsumtionsmjölk 2014
  Efter några år av nedgång ökade produktionen av ekologiska mejeriprodukter kraftigt 2014. Invägningen av ekologisk mjölk vid svenska mejerier ökade dock i en betydligt blygsammare takt. Det visar Jordbruksverkets samlade statistik över hur mycket ekologisk mjölk, kött och ägg som produceras i Sverige.
 • 2015-08-28
  Kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden ska hjälpa kommuner att planera
  För att hjälpa kommuner att fatta långsiktiga beslut om sina marker har Jordbruksverket tagit fram ett kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden samt en metod för att utveckla och bevara den. Materialet kan vara ett stöd då kommunerna ska förnya sina översiktsplaner och i diskussioner om kommunens framtida utveckling.
 • 2015-08-27
  Priset på jordbruksmark har stigit  
  Det genomsnittliga priset på åkermark har stigit med omkring 10 procent mellan 2011 och 2014. Under samma period har priset på betesmark stigit med omkring 20 procent, enligt statistik från Jordbruksverket. Genomsnittpriset för en hektar åkermark var förra året 67 400 kronor och priset för en hektar betesmark var 25 600 kronor.
 • 2015-08-27
  Fler möjligheter för landsbygden när företags- och projektstöden öppnar
  Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet öppnar för ansökan den 27 augusti. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd.

 • 2015-08-25
  En viktig milstolpe för fisket, vattenbruket och havsmiljön
  EU-kommissionen har godkänt det svenska havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2014-2020. Godkännandet är ytterligare ett steg framåt för att kunna starta arbetet inom havs- och fiskeriprogrammet och fortsätta utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiskeri och vattenbruk i Sverige.
 • 2015-08-20
  Små förändringar inom vattenbruket
  Vattenbruksstatistiken för 2014 visar små förändringar i produktionen jämfört med 2013. Matfiskproduktionen minskar något medan sättfiskproduktionen istället har ökat. 2014 var matfiskproduktionen 11 152 ton hel färskvikt. Utöver detta producerades 1 746 ton musslor och 1 130 ton sättfisk och sättkräftor.
 • 2015-08-19
  Jordbruksföretagens strategier påverkar konkurrenskraften
  Lantbrukarens strategi för sitt jordbruks- eller trädgårdsföretag har betydelse för företagets konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Företag kan arbeta på flera olika sätt för att förbättra sin lönsamhet, visar en studie från Jordbruksverket.
 • 2015-08-19
  Största spannmålsskörden på 25 år
  Årets spannmålsskörd beräknas bli drygt 6 miljoner ton, vilket i så fall blir den största sedan 1990. Höstvete svarar för knappt hälften och vårkorn för en fjärdedel av skörden. Kombinationen av gynnsamt väder för höstsådda grödor och stora arealer höstvete bidrar till den stora spannmålsskörden.
 • 2015-08-17
  Flexibla stöd behövs för att stimulera ett aktivt jordbruk i hela landet
  Olika bygder har olika förutsättningar och gårdsstödet bör kunna anpassas för att både stödja ett aktivt jordbruk och bevara ett rikt odlingslandskap. Det visar en ny studie från Jordbruksverket som tittat på hur jordbruksstöden påverkar strukturomvandlingen inom jordbruket och konkurrensen om mark.

Senast uppdaterad: 2015-02-06