Utskrift från Jordbruksverket
6 maj 2016
Du är här:

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-05-04
  Rena händer minskar risken för smitta
  Den 5 maj är det Handhygienens dag och det vill Jordbruksverket uppmärksamma genom att framhålla betydelsen av rena händer. Rena händer är A och O inom djursjukvården men är också mycket viktigt när man har kontakt med djur eller hanterar livsmedel.
 • 2016-05-02
  Honungsbin och humlor är viktiga för lantbruket
  I Sverige är honungsbin och humlor de viktigaste pollinerarna av lantbruksgrödor. Även solitära bin, dagfjärilar, blomflugor och andra insekter bidrar. I trädgårdsodlingen kan solitära bin ha stor betydelse. Gemensamt för de viktiga pollinerarna är att de behöver en god och kontinuerlig tillgång på pollen och nektar för att överleva. Jordbruksverket ger nu ut en broschyr om hur vi gynnar pollinerare i odlingslandskapet.
 • 2016-05-02
  Djurskyddets utveckling i Sverige 2015
  I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag lyfts flera goda exempel på hur vi tillsammans, i hela värdekedjan, arbetar framgångsrikt för att utveckla och stärka svenskt djurskydd. Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenteras idag.

Senast uppdaterad: 2016-04-26