Utskrift från Jordbruksverket
7 mars 2015
Du är här:

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-03-05
  Senaste nytt om miljöersättningar och nytt kompensationsstöd
  Detaljerna för stöden i det nya landsbygdsprogrammet preciseras allt mer. Nu finns det förslag på ersättningsnivåer för nya miljöersättningar som öppnar under 2015. Det finns också förslag på utformning av nya kompensationsstödet.
 • 2015-03-04
  Förenklingsresan har lett till 100 förenklingar för lantbrukare
  100 konkreta förenklingar för lantbrukare. Det är resultatet hittills av Förenklingsresan. En resa där myndigheter och branschorganisationer tillsammans har besökt lantbrukare med olika produktion från Ystad i söder till Umeå i norr. Idag redovisar de det samlade resultatet från det gemensamma förenklingsarbetet.
 • 2015-03-03
  Utsläpp av växthusgaser kan minskas med återskapade våtmarker
  Dikad torvmark är en stor källa till utsläpp av växthusgaser, men det går att minska utsläppen genom att återskapa våtmarker. I en ny rapport presenteras vilka dikade torvmarker som i första hand bör återföras till våtmark och hur de ska anläggas och skötas för att avge så lite växthusgaser som möjligt.
 • 2015-03-02
  Bättre service för lägre kostnader för lantbrukaren
  Lantbrukarens vardag ska bli enklare. Det ska vara lätt att göra rätt. Som ett led i det arbetet har Jordbruksverket arbetat med flera projekt för att förenkla lantbruksföretagarens vardag. – Vi har skapat olika lösningar för bättre telefonservice och att lantbrukaren kan se sina handlingar på webben. Vi vill göra det enklare att sköta kontakten med länsstyrelsen och Jordbruksverket, säger Patrik Alenfelt på Jordbruksverket.
 • 2015-03-02
  Ökad kunskap för stark livsmedelsbransch
  Ökad kompetens, nya produkter och nya arbetsmetoder är några av de positiva resultat som Jordbruksverkets olika projekt för att öka konkurrenskraften inom livsmedelsbranschen bidragit till. Det visar en utvärdering som Jordbruksverket har genomfört av de cirka 250 projekt som genomförts under perioden 2008-2014.

Senast uppdaterad: 2015-02-06