Utskrift från Jordbruksverket
5 juli 2015
Du är här:

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-07-03
  Blommor hela sommaren gynnar humlor
  Humlorna är viktiga pollinerare i lantbruk och trädgårdsbruk. Ärter, åkerbönor, klöverfrö, oljeväxter , frukt och bär behöver god tillgång på pollinerare för att ge en god skörd med bra kvalitet. Humlor lever av pollen och nektar.  Därför behöver humlorna gott om blommor under hela sommaren.
 • 2015-07-02
  Män äger mer jordbruksmark än kvinnor
  Det är vanligt att ägare av jordbruksmark också äger skogsmark. Jordbruksverket har tillsammans med Skogsstyrelsen sammanställt statistik om ägare och ägande av jordbruksmark och av skogsmark som ägs tillsammans med jordbruksmark.
 • 2015-07-02
  Kontrollen från jord till bord är bra — men mer samverkan behövs
  I stora drag fungerar den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan — från jord till bord — bra. Det visar den årliga rapporten till EU-kommissionen från de myndigheter som ansvarar för kontrollen i olika delar av livsmedelskedjan i Sverige.
 • 2015-07-01
  Låga förväntningar på priserna på jordbruksprodukter de kommande 10 åren
  Priserna på världsmarknaden för jordbruksprodukter väntas ligga kvar ungefär på dagens nivåer under den kommande tioårsperioden, i reala termer. Det innebär att priserna förväntas bli betydligt lägre än prisnivån de senaste fem åren.
 • 2015-07-01
  Nytt kunskapsunderlag visar på mervärden hos svensk mjölk
  Svensk mjölk produceras med mervärden inom bland annat djurskydd, djurhälsa, smittskydd, miljö och klimat. En ny sammanställning från Jordbruksverket sammanfattar några av de främsta mervärdena i den svenska mjölkproduktionen och kan vara ett hjälpmedel för konsumenter som vill göra medvetna val.
  – I en tid där världsmarknadspriserna varierar och där prisnivån generellt förväntas vara låg de närmaste åren är det ännu viktigare att branschen och handeln tillsammans använder de svenska mervärdena för att marknadsföra sina produkter, säger Håkan Henrikson, divisionsdirektör för främjande och förvaltning.

 • 2015-07-01
  Nya EU-regler för rättvis fördelning av nyttan med genetiska resurser
  Från den 12 oktober i höst gäller nya EU-regler för användning av genetiska resurser i forskning och utveckling. Jordbruksverket föreslås få en viktig roll att kontrollera och följa upp arbetet.

Senast uppdaterad: 2015-02-06