Utskrift från Jordbruksverket
20 september 2014
Du är här:

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2014-09-19
  Myndigheter samverkar för enklare företagande på Eget Företag 2014
  Jordbruksverket jobbar för en modern landsbygd fylld av lönsamma och livskraftiga företag. På mässan Eget Företag 2014, den 2-4 oktober, lyfts landsbygdens möjligheter och konkurrensfördelar fram. Nytt för i år är att Jordbruksverket samverkar med flera andra myndigheter i den gemensamma myndighetsmontern.
 • 2014-09-18
  Världens bästa djurskydd, eller? – anmäl dig till djurskyddskonferensen 2014
  Anmälan till Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens har öppnat. I år är temat Världens bästa djurskydd, eller? Hur ser framtidens djurskydd ut i Sverige? Är det vissa saker inom djurskyddet som är viktigare än annat? Konferensen är den 13 november i Stockholm.
 • 2014-09-18
  Hög utbetalningstakt i landsbygdsprogrammet under 2013
  Pengar från landsbygdsprogrammet stimulerar satsningar på den svenska landsbygden. Hela budgeten för landsbygdsprogrammet 2007-2013 är nu beslutad. Utbetalningarna under 2013 har legat på en hög nivå och nästan 90 procent av budgeten är nu utbetald. Det konstaterar Jordbruksverket i landsbygdsprogrammets årsrapport för 2013 som nu är publicerad.
 • 2014-09-12
  Importen till Sverige av nöt- och griskött minskade första halvåret 2014
  Jordbruksverkets beräkningar av handeln med kött första halvåret 2014 visar att importen av både nöt- och griskött minskade. För nötkött var minskningen 7 procent medan importen av griskött krympte med knappt 6 procent omräknat till slaktad vikt. Samtidigt ökade exporten av båda köttslagen med 17 respektive 28 procent. Även den svenska produktionen ökade, framför allt av nötkött. Sammantaget gör detta att den svenskproducerade andelen av förbrukningen ökade med omkring 3 procent.
 • 2014-09-09
  Jordbruksföretagare har ofta flera verksamheter
  Jordbruksverket har beräknat att cirka 24 500 jordbruksföretag har flera verksamheter utöver jordbruket i sina företag, så kallad kombinationsverksamhet. Exempel är att skotta snö med sina traktorer, uthyrningsverksamhet och gårdsförsäljning. För många jordbruksföretag är detta viktiga inkomstkällor.
 • 2014-09-08
  Ytterligare krismedel för jordbruksprodukter med anledning av Rysslands importstopp
  EU utökar sin budget under 2014 och 2015 för så kallade säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter från 60 miljoner till 90 miljoner euro. Detta med anledning av Rysslands importstopp på livsmedel och jordbruksprodukter.
 • 2014-09-08
  Jordbruksverket lanserar material till förskolor om sambanden mellan land och stad
  Nu lanserar Jordbruksverket ett pedagogiskt material som ska inspirera förskollärare och barn till att lära sig mer om sambanden mellan land och stad. Lärarhandledningen, som innehåller fakta och roliga övningar, är ett komplement till Jordbruksverkets bok Urban och Ruralia, en berättelse om två vänner som inte klarar sig utan varandra.
 • 2014-09-05
  Krisåtgärder för mejeribranschen med anledning av Rysslands importstopp
  Som en krisåtgärd med anledning av Rysslands importstopp inför EU privat lagring av smör, skummjölkspulver och ost. Det innebär att företag kan söka stöd om de vill lagra dessa produkter.
 • 2014-09-04
  Pengar från fiskeriprogrammet fortsätter utveckla fiskerinäringen
  Pengar från det svenska fiskeriprogrammet för perioden 2007-2013 fortsätter att utveckla fiskerinäringen. Till exempel har fiskeområdesgrupperna under det senaste året tagit beslut om nästan dubbelt så mycket pengar till lokala projekt jämfört med tidigare år. Detta framgår av fiskeriprogrammets årsrapport för 2013 som nu är publicerad av Jordbruksverket.
 • 2014-09-04
  Ny lista med unika regionala produkter presenteras på MAT2014
  Den 4-6 september finns Jordbruksverket på plats i Växjö när MAT2014 arrangeras. Bland montrarna i konserthuset finns Jordbruksverkets personal, som tillsammans med andra specialister berättar om arbetet med hållbar mat från olika perspektiv. Vi kommer bland annat att presentera en unik första lista på produkter med potential för ursprungsmärkning.
 • 2014-09-03
  Stöd för bredband och investeringar i djurstallar först ut i nya landsbygdsprogrammet
  Den 3 september är det möjligt att börja ansöka om två av stöden i det kommande nya landsbygdsprogrammet – stöd för bredband och stöd för investeringar i djurstallar. En ny e-tjänst ska göra det enkelt och säkert att göra ansökan.– De här stöden är efterfrågade och det känns jättebra att kunna öppna för ansökningar för att underlätta för investeringar. Samtidigt bör den som söker vara medveten om att inga beslut om stöd kan tas förrän EU-kommissionen godkänt Sveriges landsbygdsprogram, säger Niclas Purfürst, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.
 • 2014-09-01
  Gemensam strategi ska minska risken för parasitsmitta
  Cryptosporidium heter parasiten som orsakade att närmare 50 000 personer blev sjuka i Östersund och Skellefteå år 2010–2011. Parasiten sprids bland annat via förorenat dricksvatten, badvatten eller livsmedel. För att minska risken för att människor smittas av parasiten har fem myndigheter tagit fram en gemensam strategi.

Senast uppdaterad: 2014-05-06