Utskrift från Jordbruksverket
25 april 2015
Du är här:

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-04-24
  Var tredje lantbrukare har redan sökt jordbrukarstöd via SAM Internet
  Cirka 22 000 lantbrukare har redan sökt jordbrukarstöd via Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. Nu påminner Jordbruksverket resterande 44 000 som förväntas ansöka, att göra det innan sista ansökningsdagen den 12 maj.
 • 2015-04-23
  Umeå är årets fritidsfiskekommun 2015
  Hur jobbar Sveriges kommuner för att främja fritidsfisket?
  Det har Jordbruksverket undersökt genom en enkät till alla kommuner. 
  – Umeå fick högst poäng och det uppmärksammar vi genom att utnämna Umeå kommun till årets fritidsfiskekommun 2015, säger Magnus Andersson, fiskerisamordnare på Jordbruksverket.
 • 2015-04-22
  Unik fältstudie visar att vilda bin far illa av växtskyddsmedel
  För första gången har ett forskningsprojekt undersökt hur ett växtskyddsmedel inom gruppen neonikotinoider påverkar både honungsbin och vilda bin ute i jordbrukslandskapet. Studien visar att honungsbina klarar att utsättas för växtskyddsmedlet, men att vilda bin påverkas mycket negativt.
 • 2015-04-21
  2 miljarder kronor till företag och sysselsättning genom lokalt ledd utveckling
  Jordbruksverket fördelar 2 miljarder kronor till leaderområden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Pengarna ska användas till lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och hämtas från det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020. Sverige är unikt inom EU genom att samordna lokalt ledd utveckling i alla de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna.
 • 2015-04-21
  Jordbruksverket nominerat till Sveriges modernaste myndighet
  Jordbruksverket är en av åtta myndigheter som är nominerade till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet 2015. Vem som utses till Sveriges modernaste myndighet offentliggörs i november.
 • 2015-04-20
  Förslag till nya regler för läkemedelsanvändning ska underlätta för mjölkföretagen
  Jordbruksverket föreslår nya regler som förenklar vardagen för mjölkföretag, samtidigt som de ger större möjlighet för veterinären att fokusera på förebyggande arbete för att djuren ska hålla sig friska. Reglerna innebär att mjölkföretagen själva kan inleda behandling av djuren vid vissa förutbestämda symtom. Veterinärens insyn och kontroll ska hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå och ger förutsättningar för att minska läkemedelsbehovet. 
 • 2015-04-17
  Gynna mångfalden och få förgröningsstöd
  För att få det nya förgröningsstödet behöver lantbrukaren ha så kallade ekologiska fokusarealer. Dit räknas träda, salixodling, kvävefixerande grödor, obrukade fältkanter och vallinsådd.
 • 2015-04-02
  Allt bredbandsstöd kommer att gå till landsbygden
  Alla pengar i landsbygdsprogrammet för utbyggnad av bredband kommer att gå till landsbygden. I tätorter kan marknaden själv ansvara för utbyggnaden, det visar en marknadsanalys som Jordbruksverket beställt av Post- och telestyrelsen (PTS).

Senast uppdaterad: 2015-02-06