Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2014-12-17
  Jordbruksverket satsar på vattenfrågor
  Vattenhushållning - bevattning, dränering och skydd mot översvämningar - är en förutsättning för ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk. Just nu pågår ett stort arbete med ta fram åtgärder för att nå upp till kraven i EUs vattendirektiv. Jordbruksverket satsar för att kunna bidra med kompetens i detta arbete. En konsekvens är att uppdragsverksamheten upphör från årsskiftet.
 • 2014-12-17
  Förenklingsresa på gång på EU-nivå
  Den nye EU-kommissionären för jordbruksfrågor, Phil Hogan, har förenklingar som en av sina viktigaste prioriteringar under 2015. Han vill ta ett helhetsperspektiv där medlemsstater, lantbrukare, myndigheter och Europaparlamentet samverkar för att göra det enklare. Det svenska förenklingsarbetet i EU har bland annat lett till att trädräkningen i betesmarker försvinner och att lantbrukaren inte längre behöver få arealuppdateringar för sina jordbruksblock när det är små skillnader mellan registrerad areal och uppmätt areal.
 • 2014-12-17
  Stort intresse för att bilda leaderområden
  Intresset för att arbeta för lokalt ledd utveckling med hjälp av leadermetoden är stort. 53 ansökningar om att bilda leaderområden har kommit in till Jordbruksverket. De omfattar större delen av Sverige och inom de flesta områden vill man arbeta med flera fonder.
 • 2014-12-16
  Livsmedelskonsumtionen från 1950-talet till 2013
  Idag publicerar Jordbruksverket statistik över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll.  Statistiken visar vår matkonsumtion från mitten av 1900-talet fram till och med 2013.
 • 2014-12-16
  Nytt gödselgasstöd ska skapa dubbel miljö- och klimatnytta
  Nu har Jordbruksverket öppnat möjligheten att ansöka om att ingå i projektet för stöd till gödselgas. Det innebär att de som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om att få ingå i ett projekt och söka stöd för gödselgasen.
 • 2014-12-15
  Hög hektarskörd av höstvete i många län
  God övervintring av de höstsådda grödorna har bidragit till höga skördenivåer av höstvete och rågvete i flera län. Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands är exempel på län med rekordhöga avkastningsnivåer av höstvete. Arealen var också rekordstor vilket medfört att nästan hälften av landets totala spannmålsskörd utgörs av höstvete i år.
 • 2014-12-12
  Jordbruksverket lanserar Smaka Sverige - en ny kunskapsbank om mat och dryck
  Vilka matprodukter är specifika för Sveriges olika regioner? Vilka är våra traditionella matråvaror? Hur kan olika platsers attraktionskraft stärkas av att produkter därifrån har beteckningar som är skyddade av EU? Jordbruksverket lanserar nu en webbaserad kunskapsbank, Smaka Sverige, som har svaren.
 • 2014-12-12
  Reglerna för integrerat växtskydd är klara
  Från den 2 januari 2015 börjar de nya reglerna för integrerat växtskydd att gälla. Du som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt berörs av reglerna. Integrerat växtskydd är ett krav i hela EU och det innebär att medlemsländerna måste ha ett regelverk för detta.
 • 2014-12-11
  Minska matsvinnet och fira jul nästan gratis
  Varje år slänger svenska hushåll mat och dryck för upp mot 6000 kronor. Det är mat som hade kunnat ätas istället för att slängas, och pengar som skulle kunna användas till så mycket annat.
 • 2014-12-11
  Bra produktivitet men höga kostnader i svenskt jordbruk
  Sveriges jordbruk är effektivt med bra avkastning, friska djur och god tillväxt. Men jämfört med konkurrentländerna har Sveriges bönder högre kostnader för byggnader och arbete. De högre kostnaderna kan delvis förklaras av våra geografiska förutsättningar och lagkrav. Det visar rapporten Grön Konkurrenskraft som har undersökt det svenska jordbrukets konkurrenskraft med jordbruk i andra länder. Rapporten är framtagen av LRF Konsult i samarbete med LRF och Jordbruksverket.
 • 2014-12-10
  Pressinbjudan: Lansering av Smaka Sverige - en ny kunskapsbank om mat och dryck
  Fredagen den 12 december hälsar vi dig som är journalist välkommen till lanseringen av Jordbruksverkets nya webbsatsning Smaka Sverige. Smaka Sverige är en kunskapsbank om mat och dryck med syfte att ge verktyg för att visa regionala specialiteter, utveckla matproduktionen och stärka besöksnäringen.

 • 2014-12-10
  Strategi ska minska risken för ehec-infektion hos människor

  För att minska risken för att människor drabbas av ehec-infektioner har fem myndigheter tagit fram en gemensam strategi. En av de föreslagna åtgärderna är att identifiera de bakterier som i störst utsträckning förknippas med allvarlig sjukdom hos människa. Syftet är att kunna sätta in smittskyddsåtgärder inom human-, djur- och livsmedelssidan i första hand mot dessa bakterier.

 • 2014-12-09
  Livsmedelsindustriseminarium 2015:
  Exportens betydelse för konkurrenskraften

  Hur viktig är exporten för att svensk matproduktion ska kunna växa och hävda sig mot konkurrensen från importen? För att belysa denna fråga bjuder Jordbruksverket in livsmedelsbranschen till ett seminarium på Myntkabinettet i Stockholm den 14 januari.
 • 2014-12-04
  Oförändrat resultat för jordbruket 2014
  Värdet av Sveriges jordbruksproduktion minskar marginellt i år. Samtidigt ligger kostnaderna på samma nivå vilket gör att jordbrukets ekonomiska resultat beräknas bli i stort sett oförändrat 2014 jämfört med 2013. Detta visar Jordbruksverkets prognos för den ekonomiska utvecklingen i jordbruket.
 • 2014-12-04
  Skörden av matpotatis på samma nivå som 2013
  Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 550 000 ton. Det är i nivå med 2013 års slutliga totalskörd, men 2 procent lägre än femårsgenomsnittet. Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas i år till 31 200 kilo per hektar, vilket är i nivå med föregående års slutliga hektarskörd.
 • 2014-12-03
  Nya marknader ska ersätta Ryssland
  EU-kommissionen undersöker alternativa exportmarknader för de produkter som berörs av det ryska importstoppet. EU erbjuder stöd för säljfrämjande åtgärder som på sikt kan hjälpa företagen i medlemsländerna att etablera sig på nya marknader.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-11-25