Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-05-22
  Jordbruksverket stöttar ny handlingsplan för svensk mjölkproduktion
  Jordbruksverket välkomnar och stöttar handlingsplanen för svensk mjölkproduktion, som diskuterades när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht idag träffade aktörer från branschen. Handlingsplanen har tagits fram genom ett konstruktivt samarbete i hela värdekedjan mellan till exempel mjölkföretagarnas organisationer, mejerier, banker, handeln, rådgivningsföretag och myndigheter.
 • 2015-05-22
  Över 62 200 lantbrukare har sökt stöd
  Igår var sista ansökningsdag för SAM-ansökan, vid midnatt den 21 maj hade 62 206 lantbrukare sökt jordbrukarstöd via e-tjänsten SAM Internet för 2015.
 • 2015-05-21
  Betydande skillnader i tillämpningen av EU:s  lagstiftning för växtskyddsmedel
  EU:s gemensamma lagstiftning för växtskyddsmedel har haft fortsatt fokus i Växtskyddsrådet. Problemet med ländernas olika tillämpning har diskuterats i rådet och lyfts till Konkurrenskraftsutredningens slutrapport.
 • 2015-05-21
  Grisbranschens provtagning av MRSA på importerade avelsgrisar sparar pengar åt sjukvården
  Svensk sjukvård sparar minst nio miljoner kronor per år genom de åtgärder som grisbranschen vidtar för att förhindra att antibiotikaresistenta bakterier (LA-MRSA) får fäste i svenska besättningar. De rekommendationer som branschen följer har utvärderats i en vetenskaplig studie.
 • 2015-05-19
  Nya jordbrukarstöd komplexa att införa för alla medlemsländer
  Arbetet med att införa ny EU-politik och nya stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling pågår intensivt i medlemsländerna just nu. Det finns stora skillnader mellan EU-länderna när det gäller hur långt man kommit i processen. Sverige hör till de länder som öppnade allra tidigast för ansökan och har en av de längsta ansökningsperioderna. Detta för att ge lantbrukarna tid att sätta sig in i det nya och göra sina ansökningar.
 • 2015-05-18
  Tvärvillkor, vad är det som gäller egentligen?
  Den senaste tiden har det varit en del uppmärksamhet kring tvärvillkor. Görs det till exempel fler kontroller och finns det större risk för tvärvillkorsavdrag i Sverige än i andra EU-länder? Vi frågar Anders Egonson, chef för Jordbruksverkets utbetalningsfunktion.
 • 2015-05-13
  Fortsatt arbete för att stärka djurskyddet hos försöksdjuren
  Ny e-tjänst för etisk ansökan om djurförsök, ett center för 3R-frågor och förändring av antal djurförsöksetiskanämnder är några exempel på vad Jordbruksverket gör för att bidra till förbättrat försöksdjursarbete. Arbetet är en del av Jordbruksverkets vision att alla djurförsök i Sverige ska hanteras enligt 3R-principen, som står för minska (reduce), förfina (refine) och ersätta (replace) djurförsök.
 • 2015-05-13
  Ny e-tjänst ska visa markernas natur- och kulturvärden
  Samlad fastighetsspecifik information, eller Ett fönster ut,  är ett myndighetsgemensamt projekt för att ta fram en ny digital tjänst. Tjänsten ska visa markernas natur- och kulturvärden och vänder sig bland annat till fastighetsägare, landsbygdsföretagare och alla naturintresserade. Viktiga ledstjärnor är enkelhet och tillgänglighet.
 • 2015-05-12
  Stödet till lantbruk i norra Sverige gör att mjölkproduktion kan bibehållas
  Det stöd som betalas ut till lantbrukare i norra Sverige gör att fler kan fortsätta med sin mjölkproduktion. I Norrlands inland har lantbrukarna däremot svårt att få lönsamhet.
 • 2015-05-11
  Våtmarker fångar mer fosfor än väntat
  I Sverige ligger vi i framkant när det gäller att anlägga våtmarker i jordbrukslandskapet. Ett viktigt syfte är att minska läckaget av näringsämnen från jordbruket till vattendrag, sjöar och hav. En ny studie som finansierats av Jordbruksverket visar att våtmarker fångar näring, särskilt fosfor, i större utsträckning än man tidigare trott.
 • 2015-05-07
  Kreativa och offensiva lösningar för miljön lönar sig
  Åtta generaldirektörer står gemensamt bakom en debattartikel i Dagens Samhälle om att det kreativa, offensiva och framåtsyftande miljöarbetet i Sveriges kommuner är avgörande för att vi ska nå miljökvalitetsmålen.
 • 2015-05-05
  Mindre försäljning av antibiotika till djur
  Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska. Det är en positiv utveckling som visar att djuren i Sverige överlag är friska och behöver därför ingen antibiotika. Försäljningen 2014 har minskat med cirka 7 procent jämfört med 2013.
 • 2015-05-04
  Sista dag för SAM-ansökan ändras till den 21 maj
  Sista dag för SAM-ansökan flyttas fram från tisdagen den 12 maj till torsdagen den 21 maj. Anledningen är att ansökningarna inte har kommit in i den takt som de borde gjort jämfört med förra året.
 • 2015-05-04
  Lantbruk i hela landet behövs för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap
  Sverige har 16 miljökvalitetsmål och Jordbruksverket ansvarar för målet Ett rikt odlingslandskap. Vart fjärde år gör de ansvariga myndigheterna en grundlig utvärdering av hur miljöarbetet går för respektive miljömål. I årets utvärdering konstaterar vi att den stora utmaningen för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap är att behålla ett livskraftigt jordbruk i Sverige.
 • 2015-05-04
  Antal djurskyddskontroller i Sverige på konstant nivå
  Den årliga redovisningen visar att antalet djurskyddskontroller i Sverige ligger på samma nivå som tidigare år. Under 2014 genomförde länsstyrelsen 12 820 kontroller. En stor del av arbetet är handläggning av anmälningar och varannan av kontrollerna till följd av anmälningar är utan anmärkning.
 • 2015-05-04
  Chatta med oss om SAM-ansökan
  Välkommen att chatta med oss om SAM-ansökan klockan 12-13 på tisdag 5 maj. Du når chatten via tidningen ATL:s webbplats.

Kontakt


Tack för hjälpen!