Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-01-26
  Klimatet förändras – och jordbruket med det
  Debatten om hur vi räddar jorden genom ett klimatvänligare jordbruk var intensiv på FN:s senaste klimatmöte i Lima i december. Stora växande producentländer som Brasilien och Argentina vill undvika alla klimatkrav på jordbruket, och de har starkt stöd av till exempel Indien och Kina. EU, USA och andra utvecklade länder tycker att alla måste minska jordbrukets klimatpåverkan.
 • 2015-01-26
  Chatta med oss om de nya stöden
  Välkommen att chatta med oss om de nya stöden klockan 12-13 på tisdag 27 januari. Du når chatten via tidningen ATL:s webbplats.
 • 2015-01-22
  Regler för märkning av trä och träemballage
  Det finns internationella regler för hur trä och träemballage ska behandlas för att inte sprida skadegörare som kan angripa levande träd. Jordbruksverket ger tillstånd till företag för att märka trä med KD 56°C 30 min-märket eller träemballage med det internationella ISPM 15-märket. En ny föreskift som reglerar hur man söker tillstånd och vilka villkor som gäller börjar gälla från 1 februari 2015. 
 • 2015-01-21
  Webbforum för bättre miljötillsyn
  Under den förenklingsresa som Jordbruksverket genomförde runt om i Sverige under 2013 kommenterade lantbruksföretagen att miljöreglerna kan vara krångliga och att miljöinspektörernas bedömningar kan skilja sig åt. Inspektörerna har i sin tur signalerat att det kan vara svårt med bedömningar och tillämpning av reglerna. Med hjälp av Jordbruksverkets webbforum Effektiv näring har inspektörerna fått ett bättre stöd i tillsynsarbetet och kontrollerna har blivit mer likvärdiga.
 • 2015-01-20
  Matavfall som gödning i ekologisk odling
  Om du vill använda komposterat eller fermenterat matavfall som gödning i ekologisk odling behöver både du som användare och den som ansvarar för insamlingssystemet tillstånd. Jordbruksverket godkänner systemet för hur avfallet samlas in och något av kontrollorganen SMAK AB, HS Certifiering eller Kiwa Sverige AB godkänner att du använder gödselmedlet i odlingen.
 • 2015-01-19
  Svenska avelsgrisar fria från MRSA
  Svenska avelsgrisbesättningar är fortsatt fria från den antibiotikaresistenta bakterien MRSA. Det visar resultatet från en kartläggning under hösten 2014 som Svenska Djurhälsovården genomfört tillsammans med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.
 • 2015-01-16
  Jordbruksstöden är positiva för sysselsättningen
  Jordbruksstöden har olika syften. Investeringsstöd ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen på landsbygden och miljöersättningar ska bidra till de nationella miljömålen. Men stöden för landsbygdsutveckling har effekter på miljön och miljöstöden påverkar även sysselsättningen. För att utforma effektiva stöd i framtiden bör alla effekter tas med.
 • 2015-01-15
  Schäfer ökar mest men Molly är ohotad
  Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket har varsitt register för hundar men 2015 inleds ett samarbete med avsikt att förenkla för hundägarna. I Svenska Kennelklubbens hundregister ökade antalet nyregistreringar under 2014 efter flera års nergång. Jämthunden, en av Sveriges nationalraser, har de högsta siffrorna någonsin och är nu bara knappt hundra registreringar efter labrador retriever som återigen toppar listan över de populäraste hundraserna.
 • 2015-01-14
  Nya enklare regler om djurprodukter
  Från och med den 1 februari inför Jordbruksverket en rad förenklingar i reglerna för hantering av djurprodukter. Förändringarna innebär bland annat minskad administration för lantbrukare och att det i många fall inte längre krävs tillstånd för användning av vissa produkter. Detta är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete.
 • 2015-01-08
  Pressinbjudan:
  Livsmedelsseminarium om exportens betydelse för svensk konkurrenskraft

  Du som är journalist är välkommen att delta vid Jordbruksverkets livsmedelseminarium på Myntkabinettet i Stockholm den 14 januari. Seminariet, som vänder sig till livsmedelsbranschen, handlar bland annat om hur svensk matproduktion kan gynnas av ökad export. Sven-Erik Bucht, ny landsbygdsminister, är en av talarna tillsammans med representanter från svenska exportföretag, EU och lantbruket.
 • 2015-01-07
  Om jordbruksstödens effekter på DN Debatt
  Onsdag 7 januari medverkar Knut Per Hasund, miljöekonomisk utredare, och Harald Svensson, chefsekonom, med en debattartikel i Dagens Nyheter. En kommande utredning från Jordbruksverket visar att jordbruksstöden bidrar mer till att skapa sysselsättning och öka den biologiska mångfalden än man tidigare trott.

Kontakt