Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-03-31
  Chatta med oss om SAM-ansökan
  Välkommen att chatta med oss om SAM-ansökan klockan 12-13 på tisdag 31 mars. Du når chatten via tidningen ATL:s webbplats.
 • 2015-03-31
  Hemproducerade ägg till påsk?
  Hönor, tuppar, kycklingar och ägg hör påsken till. Egna hönor i trädgården är en trend om man ska lyssna till medierapporteringen. För dig som går i fjäderfätankar kommer här några saker du behöver tänka på.
 • 2015-03-30
  Ansökan om kontrollprogram för grisar
  Jordbruksverket har i dag tagit emot en ansökan från Sveriges Grisföretagare om att starta ett nytt kontrollprogram. Jordbruksverket kommer nu att pröva ansökan och tar bland annat hjälp av oberoende experter med att utvärdera de underlag som ligger till grund för ansökan.
 • 2015-03-30
  Myndighetsgemensam handlingsplan ska minska antibiotikaresistensen
  Antibiotikaresistens är ett problem som måste hanteras av hela samhället och inte bara inom sjukvården och djurhållningen. Idag lämnas en handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner till regeringen, som tagits fram av ett 20-tal myndigheter från olika samhällsektorer.
 • 2015-03-27
  Fler ekologiska ägg i påsk
  De svenska äggproducenterna har de senaste åren lyssnat till marknadens önskemål och ställt om till ekologisk produktion. Enligt branschorganisationen Svenska Ägg har det sedan 1 januari 2014 tillkommit ca 200 000 nya hönsplatser i den ekologiska produktionen. Det är en ökning med ca 25 procent och innebär att vi i dagsläget har runt en miljon ekologiska höns i Sverige.
 • 2015-03-26
  6000 landsbygdsföretag får enkät om kompetensutveckling
  Under vecka 13 kommer undersökningsföretaget Markör, på uppdrag av Jordbruksverket, att skicka ut enkäter till 6 000 lantbrukare, trädgårdsföretagare, skogsbrukare och andra landsbygdsföretagare som deltagit i någon form av kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet.
 • 2015-03-26
  Havs- och fiskeriprogrammet tar form
  Regeringen har beslutat om att överlämna ett förslag till havs- och fiskeriprogram för perioden 2014-2020 till Europeiska kommissionen. Jordbruksverket har förberett för att omsätta politiken i praktiken och arbetet pågår för fullt.
 • 2015-03-26
  Om arbetarskydd i skogen – nu även på polska
  Efter påsk väntas många utländska skogsarbetare, främst från Polen, komma till Sverige för att plantera skog. I arbetet ingår att behandla småplantor med kemiska växtskyddsmedel. Det är viktigt att alla känner till svensk lagstiftning om arbetarskydd och skyddsutrustning. Jordbruksverket har därför översatt informationen om vad som gäller till polska.
 • 2015-03-24
  Utrikeshandeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade kraftigt 2014
  Utrikeshandeln med jordbruksvaror och livsmedel visar på en fortsatt mycket stark utveckling under 2014. Exporten 2014 ökade till drygt 69 miljarder kronor. Jämfört med 2013 är det en ökning med närmare 6 miljarder (9 procent). Importen ökade med strax över 9 miljarder kronor till drygt 119 miljarder (8 procent).
 • 2015-03-23
  Rådgivning ger friskare hav
  Lantbrukets läckage av kväve till Östersjön har minskat kraftigt tack vare att lantbrukare blivit allt kunnigare på miljöåtgärder. Samtidigt har gårdarnas ekonomi stärkts och skördarna ökat, skriver Lunds Universitet som utvärderat rådgivningsprogrammet Greppa näringen.
 • 2015-03-20
  Fynd av fågelinfluensa hos svanar
  Fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats i Stockholm. Svanarna skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som rutinmässigt kontrollerar upphittade döda fåglar. Undersökningar antyder att svanarna troligen har dött av andra orsaker, men bar även på den typ av fågelinfluensa som cirkulerat i Europa sedan i höstas. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.
 • 2015-03-20
  Allt fler får möjlighet att fritidsfiska
  Fritidsfiskare får det allt enklare att utöva sin hobby och många satsningar görs för att nya målgrupper ska få upp ögonen för fritidsfiske. Det framgår av Jordbruksverkets första årsrapport om fritidsfiskets och fisketurismens utveckling i Sverige.
 • 2015-03-19
  Skynda att söka nya pengar för startstöd
  Nu finns det mer pengar att söka i startstödet, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. För de som startat sitt företag under våren är det bråttom att lämna in sin ansökan. Nästa gång det går att söka starstöd är i september 2015 och då kan det vara för sent att söka för flera företag.
 • 2015-03-19
  Handlingsplan utvecklar odling av fisk och skaldjur
  Nästan varannan fisk som äts i världen är odlad. I Sverige är vattenbruket, det vill säga odlingen av vattenlevande djur och växter, litet och vi importerar det mesta av den odlade fisk och skaldjur som vi äter. Det finns goda förutsättningar för det svenska vattenbruket att kunna växa. För att främja utvecklingen presenterar Jordbruksverket en nationell handlingsplan för svenskt vattenbruk som gäller fram till år 2020.
 • 2015-03-18
  Sportfiskemässan i Jönköping:Jordbruksverket redovisar utveckling av fritidsfiske och fisketurism
  Den 20-22 mars arrangeras Sportfiskemässan på Elmia i Jönköping. Jordbruksverket finns i monter F:91 tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sjöpolisen. Fredagen den 20 mars kl 14 kommer generaldirektör Leif Denneberg att överlämna den första i en planerad serie av årliga rapporter som visar utvecklingen av fritidsfiske och fisketurism i Sverige.
 • 2015-03-12
  Gynna viltet på slätten  
  Det finns möjligheter att kombinera effektiv och rationell växtodling med viltvårdande insatser på typiska växtodlingsgårdar. Det menar Fredrik Widemo från Svenska Jägareförbundet som ger råd om detta på Jordbruksverkets webbplats. Ett snabbt sätt att komma igång är att förstärka befintliga miljöer med sådant som djuren gillar.
 • 2015-03-12
  Enklare seminregler för hästar från den 1 april
  Det blir tydligare för hästägare vad som gäller för seminverksamhet med hästar. Bland annat blir veterinärens roll och ansvar tydligare. De nya reglerna börjar gälla den 1 april.
 • 2015-03-11
  Mycket nytt i årets SAM-ansökan
  I början på nästa vecka kommer SAM-utskicket hem i brevlådan till drygt 65 000 lantbrukare. Måndag 16 mars öppnar SAM Internet och lantbrukarna kan börja söka stöd. Sista dag för att lämna in sin SAM-ansökan är den 12 maj. I år är det mycket som är nytt.
 • 2015-03-05
  Senaste nytt om miljöersättningar och nytt kompensationsstöd
  Detaljerna för stöden i det nya landsbygdsprogrammet preciseras allt mer. Nu finns det förslag på ersättningsnivåer för nya miljöersättningar som öppnar under 2015. Det finns också förslag på utformning av nya kompensationsstödet.
 • 2015-03-04
  Förenklingsresan har lett till 100 förenklingar för lantbrukare
  100 konkreta förenklingar för lantbrukare. Det är resultatet hittills av Förenklingsresan. En resa där myndigheter och branschorganisationer tillsammans har besökt lantbrukare med olika produktion från Ystad i söder till Umeå i norr. Idag redovisar de det samlade resultatet från det gemensamma förenklingsarbetet.
 • 2015-03-03
  Utsläpp av växthusgaser kan minskas med återskapade våtmarker
  Dikad torvmark är en stor källa till utsläpp av växthusgaser, men det går att minska utsläppen genom att återskapa våtmarker. I en ny rapport presenteras vilka dikade torvmarker som i första hand bör återföras till våtmark och hur de ska anläggas och skötas för att avge så lite växthusgaser som möjligt.
 • 2015-03-02
  Bättre service för lägre kostnader för lantbrukaren
  Lantbrukarens vardag ska bli enklare. Det ska vara lätt att göra rätt. Som ett led i det arbetet har Jordbruksverket arbetat med flera projekt för att förenkla lantbruksföretagarens vardag. – Vi har skapat olika lösningar för bättre telefonservice och att lantbrukaren kan se sina handlingar på webben. Vi vill göra det enklare att sköta kontakten med länsstyrelsen och Jordbruksverket, säger Patrik Alenfelt på Jordbruksverket.
 • 2015-03-02
  Ökad kunskap för stark livsmedelsbransch
  Ökad kompetens, nya produkter och nya arbetsmetoder är några av de positiva resultat som Jordbruksverkets olika projekt för att öka konkurrenskraften inom livsmedelsbranschen bidragit till. Det visar en utvärdering som Jordbruksverket har genomfört av de cirka 250 projekt som genomförts under perioden 2008-2014.

Kontakt