Just nu kan det vara svårt att ringa till oss. Vi arbetar med att lösa problemet. Skicka din fråga till kundtjänst
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-06-30
  Mer förnybar energi med stöd från landsbygdsprogrammet
  Pengar från landsbygdsprogrammet 2007-2014 användes till investeringar i landsbygdens företag samt till projekt för utveckling av kunskap, teknik och metoder. En del pengar har gått till utmaningar som förnybar energi, minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat.
 • 2015-06-29
  Distriktsveterinärernas mottagning i Svenljunga blir privat
  Distriktsveterinärernas mottagning i Svenljunga övergår i privat regi. Veterinärerna vid mottagningen har köpt verksamheten från och med halvårsskiftet.
 • 2015-06-25
  Ekologiska värphöns ökar men korna blir färre
  Mellan 2013 och 2014 ökade antalet värphöns som var omställda till ekologisk produktion med nästan 4 procent. Totalt var 900 000 värphöns ekologiska 2014. Samtidigt minskade antalet ekologiska nötkreatur med knappt 2 procent.
 • 2015-06-25
  Växtskydd och vattenhushållning på Brunnby
  Brunnby Lantbrukardagar arrangeras på Brunnby Gård utanför Västerås den 1-2 juli. Jordbruksverkets rådgivare är på plats och visar lösningar  för integrerat växtskydd och vattenhushållning. Genom samarbetet med rådgivningsprojektet Greppa Näringen får besökarna även veta mer om växtnäringsfrågor.
 • 2015-06-23
  Ny kunskap om odling av poppel på jordbruksmark
  I dagsläget finns 3 000 hektar med hybridasp och poppel i Sverige. De är snabbväxande träd som kan användas för odling av energiskog på åkermark. Arealen och intresset ökar för varje år. Jordbruksverket har därför tagit fram en handbok för odlare av poppel och hybridasp som baseras på ny forskning och praktiska erfarenheter.
 • 2015-06-22
  Konkurrenskraftsutredningens förslag viktiga för det svenska jordbruket
  Slutsatserna och förslagen i regeringens utredning om konkurrenskraften i den svenska jordbruks- och trädgårdsnäringen stämmer väl överens med Jordbruksverkets mål för fler lönsamma jordbruksföretag. I vårt remissvar lyfter vi bland annat att den livsmedelsstrategi som regeringen nu tar fram måste omfatta aktörerna i hela värdekedjan - staten, jordbrukarna, livsmedelsindustrin, handeln och konsumenterna.
 • 2015-06-22
  Förbud mot växtskyddsmedel har minskat odlingen av vårraps
  Odlingen av våroljeväxter, som exempelvis raps, minskade kraftigt mellan 2013 och 2014 på grund av förbudet att använda växtskyddsmedel med neonikotinoider. Förbudet infördes för att skydda insekter som humlor och bin. Möjligheterna att hitta alternativa grödor som är lönsamma är begränsade, visar Jordbruksverkets analys.
 • 2015-06-22
  Möt oss på Sveriges största lantbruksmässa i fält
  Utmana oss med ogräsproblem, studera ett odlingslandskap i miniatyr, analysera sitt eget utsäde och framföra idéer och synpunkter direkt till Jordbruksverkets ledningsgrupp. Det och mycket annat kommer besökarna att kunna göra i Jordbruksverkets monter på Borgeby fältdagar.
 • 2015-06-18
  Jordbruksverket i final i Sveriges modernaste myndighet
  Jordbruksverket är en av fyra finalister när det gäller utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet 2015. Vinnaren av utmärkelsen presenteras den 3 november på Kvalitetsmässan i Göteborg.
 • 2015-06-18
  Boka in 25 november för djurskyddskonferensen

  Den 25 november är det dags för Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens. I år är temat Så skapar vi framtidens goda djurskydd tillsammans.
 • 2015-06-17
  Tordyveln fixar kretsloppet
  Betande djur lämnar gödsel i markerna som behöver brytas ner. Dynglevande insekter som dyngbaggar och dyngflugor är viktiga djur i detta kretslopp. I en serie kortfattade faktablad presenterar Jordbruksverket dessa nyttiga insekter. Syftet är bland annat att påminna om att det är viktigt att avmaska djuren i god tid innan betet, då avmaskningsmedel kan skada insekterna.
 • 2015-06-16
  Sillen är viktig både för midsommarmenyn och svenska kustkommuner
  Under 2014 fångade svenska fiskare drygt 170 000 ton fisk och skaldjur. Nästan 50 procent av fångsten var sill eller strömming. Värdet uppgick till drygt 700 miljoner kronor, varav knappt 30 procent utgjordes av sill eller strömming.
 • 2015-06-16
  Stora skördar i svensk trädgårdsodling
  Svenska trädgårdsföretag åstadkom stora skördar av såväl grönsaker som frukt och bär 2014. Samtidigt går utvecklingen mot en allt högre energi­effektivitet och stor andel förnybara bränslen i växthusproduktionen, visar ny statistik från Jordbruksverket.
 • 2015-06-12
  Fem miljoner ska stärka biodlingen
  Jordbruksverket beslutar om hur drygt 5 miljoner kronor ska fördelas inom det nationella honungsprogrammet. För de beviljade projekten för 2016 ligger betoningen på hälsofrågor för bin samt på utbildning och kontaktskapande arrangemang för biodlarna. Honungsprogrammets syfte är att utveckla näringen och komma tillrätta med de problem som finns, bland annat en omfattande bi-död.
 • 2015-06-11
  Mer bönor och mindre vall på jordbruksmarken
  Odlingen av baljväxter ökar i år jämfört med 2014, medan oljeväxter som raps och rybs samt sockerbetor och vall minskar. Det visar den preliminära statistiken för årets odling. Den totala spannmålsarealen är oförändrad mellan åren 2014 och 2015 samtidigt som arealen vete är den största som någonsin har uppmätts.
 • 2015-06-09
  Samma regler för förgröningsstödet nästa år – men vissa detaljändringar
  Förgröningsstödet kommer att vara utformat på samma sätt nästa år. Men Jordbruksverket kommer att förtydliga vissa detaljer i stödet. Precis som för ett år sedan är det viktigt att tänka på förgröningsstödet redan inför höstsådden.
 • 2015-06-08
  Ändra SAM-ansökan senast den 15 juni
  Lantbrukare kan ändra vissa uppgifter som redovisats i SAM-ansökan till och med den 15 juni. För att undvika avdrag på jordbrukarstöden är det viktigt att lantbrukare bland annat gör en bedömning av sina marker och ändrar i SAM-ansökan om inte arealerna stämmer.
 • 2015-06-08
  Så minskar du risken för sommarmagsjuka
  Under sommarmånaderna ökar risken att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Några enkla råd minskar risken för att du ska drabbas.
 • 2015-06-04
  Den ekologiska arealen ökar inte längre
  2014 brukades knappt 17 procent av Sveriges jordbruksmark, eller 502 200 hektar, med ekologiska produktionsmetoder. Det var ungefär lika stor areal som 2013. Fram till och med 2011 ökade den ekologiska arealen kraftigt, därefter har ökningstakten varit betydligt lägre.
 • 2015-06-01
  Ett konkurrenskraftigt jordbruk är en förutsättning för bättre vattenmiljö
  Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans tagit fram en nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket. Målet är att uppnå så väl ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk som en god vattenmiljö.  

Kontakt