Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-07-17
  Heltidsföretag skapar 85 procent av jordbrukets värde
  Av Sveriges runt 67 000 jordbruksföretag är ett av fyra, det vill säga
  16 000 företag, så stora att de kräver en arbetsinsats motsvarande minst en heltid. Heltidsjordbruken står för 85 procent av jordbruksproduktionens värde.

 • 2015-07-17
  Viss åkermark som klassats som permanent gräsmark blir åkermark igen nästa år
  När förgröningsstödet infördes i år så blev det viktigt att slå fast vilken mark som är vanlig åkermark och vilken mark som haft gräs eller annat örtartat foder så länge att den klassas som permanent gräsmark. Gränsdragningen påverkar vilka villkor som gäller för lantbrukarens förgröningsstöd. Efter diskussioner har EU-kommissionen nu förtydligat gränsdragningen. Förtydligandet innebär att en del av den åkermark som klassats som permanent gräsmark i år kommer att klassas om till åkermark igen inför SAM-ansökan 2016.
 • 2015-07-08
  Viltskador i lantbruksgrödor år 2014: Vildsvinen orsakar störst skada
  Vildsvin är det djurslag som orsakar störst skada i alla lantbruksgrödor, utom i havre där istället älg orsakar störst skada. Totalt förstördes
  42 700 ton spannmål av vildsvin 2014. Vårvete, ärter, majs, potatis och slåttervall är exempel på grödor där just vildsvin står för en stor andel av viltskadorna. I Blekinge län förstörde vildsvinen 12 procent av havreskörden förra året. Många lantbrukare har slutat odla grödor som vildsvinen tycker om.

 • 2015-07-06
  Debattartikel Land Lantbruk: Dags att ta nedläggningen av jordbruksmark på allvar
  Arealerna av åker-, ängs- och betesmarker minskar. Orsakerna är flera och komplexa. Resultatet är att vi har svårt att nå miljömålet ett rikt odlingslandskap. Men det är inte bara miljön som förlorar när vi slutar producera mat. Det skriver Jordbruksverkets Håkan Henrikson, divisionsdirektör, och Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg, i en debattartikel publicerad i Land Lantbruk den 3 juli.
 • 2015-07-03
  Blommor hela sommaren gynnar humlor
  Humlorna är viktiga pollinerare i lantbruk och trädgårdsbruk. Ärter, åkerbönor, klöverfrö, oljeväxter , frukt och bär behöver god tillgång på pollinerare för att ge en god skörd med bra kvalitet. Humlor lever av pollen och nektar.  Därför behöver humlorna gott om blommor under hela sommaren.
 • 2015-07-02
  Män äger mer jordbruksmark än kvinnor
  Det är vanligt att ägare av jordbruksmark också äger skogsmark. Jordbruksverket har tillsammans med Skogsstyrelsen sammanställt statistik om ägare och ägande av jordbruksmark och av skogsmark som ägs tillsammans med jordbruksmark.
 • 2015-07-02
  Kontrollen från jord till bord är bra — men mer samverkan behövs
  I stora drag fungerar den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan — från jord till bord — bra. Det visar den årliga rapporten till EU-kommissionen från de myndigheter som ansvarar för kontrollen i olika delar av livsmedelskedjan i Sverige.
 • 2015-07-01
  Låga förväntningar på priserna på jordbruksprodukter de kommande 10 åren
  Priserna på världsmarknaden för jordbruksprodukter väntas ligga kvar ungefär på dagens nivåer under den kommande tioårsperioden, i reala termer. Det innebär att priserna förväntas bli betydligt lägre än prisnivån de senaste fem åren.
 • 2015-07-01
  Nytt kunskapsunderlag visar på mervärden hos svensk mjölk
  Svensk mjölk produceras med mervärden inom bland annat djurskydd, djurhälsa, smittskydd, miljö och klimat. En ny sammanställning från Jordbruksverket sammanfattar några av de främsta mervärdena i den svenska mjölkproduktionen och kan vara ett hjälpmedel för konsumenter som vill göra medvetna val.
  – I en tid där världsmarknadspriserna varierar och där prisnivån generellt förväntas vara låg de närmaste åren är det ännu viktigare att branschen och handeln tillsammans använder de svenska mervärdena för att marknadsföra sina produkter, säger Håkan Henrikson, divisionsdirektör för främjande och förvaltning.

 • 2015-07-01
  Nya EU-regler för rättvis fördelning av nyttan med genetiska resurser
  Från den 12 oktober i höst gäller nya EU-regler för användning av genetiska resurser i forskning och utveckling. Jordbruksverket föreslås få en viktig roll att kontrollera och följa upp arbetet.

Kontakt