Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-12-13

  Förbrukningen av kött minskar men efterfrågan på svenskt kött är god
  Svenskarnas förbrukning av nöt- och griskött minskar samtidigt som vi äter mer matfågel och lammkött än tidigare. Det visar Jordbruksverkets summering av marknadsutvecklingen till och med tredje kvartalet 2017.  Utvecklingen  i Sverige går mot minskad förbrukning men ökad svensk produktion. I kombination med en minskad import och ökad export av kött, blir resultatet att andelen svenskt kött av vår förbrukning ökar. Intresset och förtroendet för svenskt kött är alltså högt idag.
 • 2017-12-08

  Oförändrad totalkonsumtion av kött de senaste åren
  Sedan år 2010 har totalkonsumtionen av kött varit i stort oförändrad mellan 86-88 kilo per person och år. Det visar Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen med uppgifter fram till år 2016.
 • 2017-12-07

  Höstregnen gjorde att all potatis inte kunde skördas
  Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 528 000 ton. Årets total­skörd är 4 procent lägre än 2016 och 3 procent lägre än femårsgenom­snittet. Det är samma låga nivå som 2006, 2007 och 2015.
 • 2017-12-05

  Bönder gynnar insekter
  Under hösten har vi möts av larmrapporter som pekar på en dramatisk minskning av antalet insekter i naturen. I många fall lyfts det storskaliga och intensiva jordbruket fram som en orsak till att många arter minskar. Men nedläggning av jordbruk kan också leda till att arter dör ut. Andra faktorer som lyfts fram är växtskyddsmedel, klimatförändringen och urbanisering. Oavsett orsakerna kan jordbruket bidra och vara en positiv kraft i arbetet med att vända utvecklingen. Tillsammans med lantbrukare arbetar Jordbruksverket med rådgivning om flera olika åtgärder som gynnar nyttoinsekterna.
 • 2017-12-05
  Stigande mjölkpris höjer produktionsvärdet i jordbruket
  Det svenska jordbrukets totala produktionsvärde uppskattas öka med 5 procent under 2017, visar Jordbruksverkets prognos. Avräkningspriset för mjölk har återhämtat sig, vilket är en starkt bidragande orsak till det ökade produktionsvärdet. Värdet av vegetabilieproduktionen och animalieproduktionen förväntas öka med 3 respektive 9 procent i år. Samtidigt uppskattas kostnaderna öka, men inte i samma utsträckning som produktionsvärdet, vilket gör att det ekonomiska resultatet för jordbrukssektorn som helhet förbättras.
 • 2017-12-04
  Vinnare i tävling om framtidens smartaste stall ska utses
  Den 8 mars 2018 ordnar Jordbruksverket en inspirationskonferens i Jönköping om rationella stallar för mjölkkor, dikor, slaktungnöt, lamm, smågrisar och slaktgrisar. Jordbruksföretagare, rådgivare och andra som arbetar med investeringar i djurstallar är välkomna.
 • 2017-12-04

  Växtodlare bör få ersättning vid bekämpning av karantänskadegörare
  Växtodlare och andra berörda  bör kunna få ekonomisk ersättning för bekämpning, angripna växter och produktionsbortfall. Det är förslaget i en ny utredning som Jordbruksverket gjort på uppdrag av regeringen och som visar att växtodlare kan drabbas av betydande kostnader vid beslut om bekämpningsåtgärder.
 • 2017-12-01
  Sverige tillbaka på världsledande konsumentmässan Grüne Woche i Berlin 2018
  Efter flera års frånvaro finns Sverige åter representerat på konsumentmässan Internationale Grüne Woche, som äger rum 19-28 januari 2018 i Berlin. I den svenska montern kommer ett 20-tal företag visa upp Sveriges mångfacetterade matlandskap för att uppmärksamma Sverige som destination för goda och hållbara matupplevelser.
 • 2017-12-01
  1,7 miljarder kronor till företag och projekt på landsbygden
  Slututbetalningarna av gårdsstöd och andra stora jordbrukarstöd för 2017 startar idag den 1 december. Veckans utbetalning är på 1,7 miljarder kronor.


Kontakt