Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2014-10-31
  Svensk och närproducerad mat blir allt mer efterfrågad
  Allt fler svenska konsumenter väljer svensk och närproducerad mat. Idag betalar två av tre konsumenter gärna mer för svenska råvaror och sex av tio köper närproducerade råvaror så ofta de kan. Det är en stor skillnad jämfört med 2011. Det visar den konsumentundersökning om svenskarnas matvanor och attityder till mat som genomförts på uppdrag av Jordbruksverket.
 • 2014-10-22
  Nytt förslag till utvärdering ska göra jordbrukspolitiken mer miljövänlig
  Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram ett förslag för uppföljning av jordbrukspolitikens effekter på miljön. Hur stöd och ersättningar till jordbruket kan påverka kulturmiljöer och ekosystemtjänster, exempelvis vattenrening, är exempel på prioriterade områden.
 • 2014-10-21
  Möt Jordbruksverket på Elmia och prata nya stöd, integrerat växtskydd och förenklingar
  Nyheter om stöden till jordbruket och landsbygden, integrerat växtskydd och förenklingar är några saker som du kan prata med Jordbruksverket om på mässan Elmia Lantbruk Maskin & Fält den 22-25 oktober. Bland annat kommer generaldirektör Leif Denneberg att vara i montern för att berätta om Förenklingsresan och vara tillgänglig för dialog.
 • 2014-10-20
  Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd
  Den 20 oktober öppnar vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet.
  – Vi öppnar upp startstödet nu, för att det finns pengar kvar i det gamla landsbygdsprogrammet 2007-2013. Detta gör det möjligt för fler att söka och man behöver inte vänta till senare under 2015 då stöden i nya landsbygdsprogrammet öppnar, säger Andreas Mattisson på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

 • 2014-10-17
  Nya regler för märkning av behandlat utsäde – krav på gul ruta försvinner
  Jordbruksverket har tidigare kunnat ställa krav på hur emballage till utsäde som behandlats med bekämpningsmedel, så kallad betning, ska vara utformat och märkt. Bland annat skulle märkningen vara utformad som en gul ruta med svart ram. I och med en ny förordning som trädde i kraft den 1 juli upphör detta krav. Samma regler gäller nu i hela EU.
 • 2014-10-17
  Utbildning och vägledning ska ge bra djurskyddskontroll på slakterierna
  Nu finns det en gemensam vägledning för hur de officiella veterinärerna ska bedöma djurskyddet på slakterier. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SLU genomför tillsammans utbildningar för de veterinärerna som jobbar på slakterier. Målet är bättre och enklare samordning mellan myndigheterna och mer likvärdiga djurskyddsbedömningar på slakterier.
 • 2014-10-15
  Ingen stor förändring av antalet lantbruksdjur
  Årets husdjursräkning visar att antalet djur är ganska oförändrat mellan juni 2013 och juni 2014. Den starkt nedåtgående trenden framför allt när det gäller grisar har stannat av de senaste åren.
 • 2014-10-15
  Staden är norm i nationella styrdokument
  I viktiga styrdokument för Sverige har staden och stadsbor en priviligierad position i förhållande till landsbygden och landsbygdsbor. Det visar en ny studie från Umeå universitet som Jordbruksverket har beställt.
 • 2014-10-14
  Vad smakar din region?
  Vad är unikt med maten och smakerna i Sveriges olika regioner? Mat bidrar till den regionala identiteten och rätt använd kan maten leda till nya företag och fler besökare. Tidigare har Jordbruksverket inventerat matprodukter typiska för Sverige. Nu bjuder Jordbruksverket in till tre seminarier om regional matidentitet.
 • 2014-10-09
  Ny film ska inspirera till fler våtmarker
  I våtmarken renas vattnet på sin väg genom jordbrukslandskapet. Men det är bara en av fördelarna med att anlägga en våtmark. I en ny film från Jordbruksverket berättar lantbrukaren Erik Levander på Gotland om hur våtmarken gav gården ett lyft med ökat djurliv och en mer lättbrukad åker.
 • 2014-10-08
  Var tredje lokalredaktion har lagts ner på tio år
  Mer än var tredje lokalredaktion har lagts ner de senaste tio åren. Under samma period har var fjärde journalist på dagstidningar försvunnit och bevakningen har centraliserats till huvudredaktionerna. Det visar en ny studie som Södertörns högskola gjort på uppdrag av Jordbruksverket.
 • 2014-10-06
  Nu betalar vi ut miljöersättningar och kompensationsbidrag
  Den 17 oktober betalar vi ut en del av miljöersättningarna och kompensationsbidraget, samt ersättning för extra djuromsorg för suggor, totalt drygt 2,2 miljarder kronor. De här ersättningarna används bland annat för att bidra till att landets miljökvalitetsmål uppnås.
 • 2014-10-03
  Enklare regler för märkning av grisar vid förflyttningar mellan gårdar
  Enklare regler för märkning av grisar träder i kraft den 1 november. Förändringen innebär att vissa grisuppfödare inte längre behöver märka grisarna med produktionsplatsnummer när de lämnar produktionsplatsen där de föddes. Detta gäller vid flytt av grisar inom ramen för mellangårdsavtal eller mellan olika produktionsplatser inom företaget.
 • 2014-10-03
  Förbättrade regler för god djurvälfärd och ökad konkurrenskraft
  Jordbruksverket har ändrat vissa regler för hur lantbruksdjuren ska hållas och skötas. Vi har tagit del av nya kunskaper och erfarenheter och ändringarna kommer att innebära förbättrat djurskydd för djuren. Reglerna gäller främst för fjäderfä, grisar och nötkreatur och träder i kraft den 1 november.
 • 2014-10-01
  Ny rapport om hur bete kan påverka lönsamhet i svenska mjölkföretag
  Bete ger korna bättre hälsa och möjlighet till naturligt beteende. Betande djur bidrar också till andra samhällsekonomiska värden som till exempel öppna landskap och biologisk mångfald. Samtidigt kan lagstiftningens krav på att kor ska gå på bete medföra kostnader för företagen. Jordbruksverket har i en ny rapport tittat närmare på hur beteslagstiftningen påverkar lönsamheten. Studien omfattar tre typgårdar och visar att kravet på att djur ska gå på bete leder till lägre lönsamhet för dessa typgårdar.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-05-06