Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.1.3.R Tid: 20161201-1241

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-12-08

  Nordisk konferens om fisketurism 8-9 december
  Den 8-9 december anordnar Jordbruksverket en konferens i Jönköping med temat utveckling av nordisk fisketurism. Intresset för fritidsfiske är stort, inte bara i Sverige utan även i resten av världen. Fisketurismen har stor potential att skapa arbetstillfällen och inkomster i de nordiska länderna, inte minst på landsbygden.
 • 2016-12-07

  Återhämtning för svensk matpotatis
  Den svenska skörden av matpotatis beräknas i år till 553 000 ton. Det är 5 procent högre än 2015 års skörd och i nivå med femårsgenomsnittet. Det innebär en återhämtning jämfört med fjolårets rekordlåga totalskörd.
 • 2016-12-06
  Saneringen efter newcastlesjuka fortsätter
  Saneringsarbetet fortsätter i den anläggning i Skåne där fågelsjukdomen newcastlesjuka påvisades för snart en månad sedan. För att motverka smittspridning finns restriktioner för bland annat transporter i ett övervakningsområde med 10 km radie runt den smittade gården. Dessutom gäller fortfarande restriktioner i hela landet till följd av fågelinfluensa bland tama och vilda fåglar.
 • 2016-12-06
  Fågelinfluensa gör att tamfåglar fortsatt behöver vara inne i hela landet
  Efter att fågelinfluensa av typen H5N8 under hösten förekommit på många håll i Europa, både bland vilda och tama fåglar, påvisas som väntat fler fall av smitta hos vilda fåglar i Sverige. Sedan tidigare gäller att fjäderfä i hela landet ska hållas inomhus för att undvika smittspridning till tamfågelbesättningar.
 • 2016-12-02
  Arbetet fortsätter med sanering efter utbrottet av fågelinfluensa
  Arbetet med att avliva den drabbade värphönsbesättningen utanför Helsingborg är nu avslutat. Totalt har cirka 210 000 värphöns avlivats. Nu fortsätter arbetet med att sanera anläggningen. För närvarande har inga fler positiva fall konstaterats.
 • 2016-12-02
  Samverkan för bättre kontroll av primärproduktion av livsmedel och foder
  Det finns flera sätt att ytterligare förenkla och effektivisera kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen. Mer samordning och utvecklade kontrollverktyg är några av de förbättringsförslag som Jordbruksverket och Livsmedelsverket lämnar i en gemensam rapport.
 • 2016-12-01
  Oförändrad företagsinkomst i jordbruket
  Produktionsvärdet i det svenska jordbruket förväntas minska med 3 procent i år. Samtidigt väntas även kostnaderna för insatsvaror och tjänster bli lägre vilket bidrar till bedömningen att jordbrukets ekonomiska resultat hamnar i nivå med 2015. Det visar prognosen för den ekonomiska utvecklingen i jordbruket enligt den Ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn, EAA.

Kontakt