Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

2017

Föreskrift

Bilaga

Titel

2017:44PDF


Instruktion för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

2017:40PDF


Försöksdjur

2017:30PDF


Statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

2017:29PDF


Kaninhållning inom lantbruket m.m.

2017:28PDF


Fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

2017:27PDF


Gethållning inom lantbruket m.m.

2017:26PDF


Fårhållning inom lantbruket m.m.

2017:25PDF


Grishållning inom lantbruket m.m.

2017:24PDF


Nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

2017:21PDF


Återbetalning av stöd

2017:15PDF


Producentorganisationer för frukt och grönsaker

2017:13PDF


Stöd för mjölk till skolelever

2017:9PDF


Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar

2017:8PDF


Exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

2017:4PDF


Extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter

2017:2PDF

Y 17

Beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Kontakt