Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2017

Föreskrift

Bilaga

Titel

2017:44PDF


Instruktion för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

2017:30PDF


Statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

2017:21PDF


Återbetalning av stöd

2017:15PDF


Producentorganisationer för frukt och grönsaker 

2017:13PDF


Stöd för mjölk till skolelever

2017:9PDF


Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar

2017:8PDF


Exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

2017:4PDF


Extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter

Kontakt

Fråga oss via webben