Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

2016

Föreskrift

Bilaga

Titel

2016:44PDF


Saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

2016:42PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)

2016:37PDF


Upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet

2016:31PDF


Stöd från det nationella honungsprogrammet

2016:30PDF


Insamling av uppgifter om kläckägg och kycklingar

2016:29PDF


Säkerheter för jordbruksprodukter

2016:28PDF

RättelsebladPDF

Vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

2016:26PDF


Stöd för att minska mjölkproduktionen

2016:25PDF


Slakteriers rapportering avseende slaktade djur

2016:23PDF


Översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

2016:22PDF


Vaccination mot mjältbrand

2016:19PDF


Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. OBS att SJVFS 2016:2PDF istället gäller i vissa fall, se övergångsbestämmelserna till SJVFS 2016:19.

2016:9PDF


Behörigheter för djurhälsopersonal

OBS att SJVFS 2009:83 istället gäller i vissa fall, se övergångsbestämmelserna till SJVFS 2016:9.

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben