Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

2016

Föreskrift

Bilaga

Titel

2016:44PDF


Saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

2016:42PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)

2016:37PDF


Upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet

2016:31PDF


(Upphör att gälla 2018-01-01) Stöd från det nationella honungsprogrammet

2016:31PDF


(Träder i kraft 2018-01-01) Stöd från det nationella honungsprogrammet

2016:30PDF


Insamling av uppgifter om kläckägg och kycklingar

2016:29PDF


Säkerheter för jordbruksprodukter

2016:26PDF


Stöd för att minska mjölkproduktionen

2016:25PDF


Slakteriers rapportering avseende slaktade djur

2016:23PDF


Översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

2016:22PDF

BilagaPDF

Vaccination mot mjältbrand

2016:19PDF


Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. OBS att SJVFS 2016:2PDF istället gäller i vissa fall, se övergångsbestämmelserna till SJVFS 2016:19.

2016:9PDF


Behörigheter för djurhälsopersonal

OBS att SJVFS 2009:83 istället gäller i vissa fall, se övergångsbestämmelserna till SJVFS 2016:9.

Kontakt