Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Författningar

2015

 

Föreskrift

 

 

Bilaga

 

 

Titel

 

 

2015:49PDF

 

 


 

 

Dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

 

 

2015:41PDF

 

 


 

 

Branschorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

 

 

2015:33PDF

 

 


 

 

Hästdjur som används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur

 

2015:29PDF


(Upphör att gälla 2018-01-21) Ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

2015:29PDF


(Träder i kraft 2018-01-21) Ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

2015:25PDF


Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar 

2015:17PDF

 

 

 

 

Frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

 

 

2015:10PDF

 

 


 

 

Statligt stöd till produktion av biogas från gödsel

 

2015:9PDF

 

 

 

 

Rapportering av mjölkleveranser

 

 

2015:8PDF

 

 


 

 

Rutiner vid handläggning av ärenden om stöd

 

2015:7PDF

 

 

 

 

Officiella veterinärer

 

 

2015:2PDF

 

 


 

 

(Upphör att gälla 2018-01-19) Ansökan om jordbrukarstöd. OBS att SJVFS 2009:90 istället gäller i vissa fall, se övergångsbestämmelserna till SJVFS 2015:2.

 

2015:2PDF


(Träder i kraft 2018-01-19) Ansökan om jordbrukarstöd. OBS att SJVFS 2009:90 istället gäller i vissa fall, se övergångsbestämmelserna till SJVFS 2015:2.

2015:1PDF

 

 

 

 

Seminverksamhet med hästdjur

 

Kontakt