Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Författningar

2015

 

Föreskrift

 

 

Bilaga

 

 

Titel

 

 

2015:49PDF

 

 


 

 

Dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

 

 

2015:41PDF

 

 


 

 

Branschorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

 

 

2015:33PDF

 

 


 

 

Hästdjur som används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur

 

2015:29PDF


Ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

2015:25


Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar 

2015:17PDF

 

 

 

 

Frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

 

 

2015:10PDF

 

 


 

 

Statligt stöd till produktion av biogas från gödsel

 

2015:9PDF

 

 

 

 

Rapportering av mjölkleveranser

 

 

2015:8PDF

 

 


 

 

Rutiner vid handläggning av ärenden om stöd

 

2015:7PDF

 

 

 

 

Officiella veterinärer

 

2015:2PDF


Ansökan om jordbrukarstöd. OBS att SJVFS 2009:90 istället gäller i vissa fall, se övergångsbestämmelserna till SJVFS 2015:2.

2015:1PDF

 

 

 

 

Seminverksamhet med hästdjur

 

Kontakt

Fråga oss via webben