Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Författningar

2011

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2011

Föreskrift

Bilaga

Titel

2011:49PDF   Föreskrift om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
2011:44PDF   Förordning om upphävande av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:7) om avgifter för offentlig djurskyddskontroll
2011:39PDF   Kungörelse om förekomst av flyghavre
2011:36PDF   Bestämmelser för efterlevnad av kvalitetskontroll för bananer
2011:34PDF   Jordbruksverkets föreskrifter om ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:12) om fiskodling och flyttning av fisk mellan fiskodlingar, slakt av odlad fisk samt utmärkning av vattenbruksanläggningar
2011:32PDF   Jordbruksverkets föreskrifter om insamling av uppgifter inom vattenbruket och beredningsindustrin
2011:31PDF   Jordbruksverkets föreskifter om tilläggsbelopp för handjursbidrag och stöd för kontrakterad stärkelsepotatis
2011:30PDF   (Upphör att gälla 2014-05-01) Jordbruksverks föreskrifter om avgifter för vissa kontroller m.m.
2011:30PDF   (Träder i kraft 2014-05-01) Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter för vissa kontroller m.m.
2011:28PDF   Märkning av parti med fisk eller fiskprodukter avseende handelsnormer samt återtag av fisk och prisrapportering
2011:27PDF   Producentorganisationer inom fiskerinäringen
2011:17PDF   Obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar
2011:16PDF   Rutiner vid länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om jordbrukarstöd

Kontakt


Ring rättssekretariatet:
036-15 50 00 (växel)
Sidan senast uppdaterad:   2014-04-07