Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Författningar 2008

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2008

Föreskrift

Titel

2008:71PDFÄndring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur
2008:70PDFÄndring i Centrala försöksdjursnämndens föreskrifter (LSFS 1988:45) om den etiska prövningen av användningen av djur för vetenskapliga ändamål med mera
2008:68PDFÄndring i Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:24) om helikopterdrivning av renar
2008:67PDFOffentlig djurskyddskontroll.
2008:64PDFUpphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:31) om uppgifter om vinodling, klassificering av druvsorter för vinframställning och om skördedeklaration
2008:61PDFStöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever
2008:52PDFKungörelse om förekomst av flyghavre
2008:43PDFProvtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination
2008:42PDFÅtgärder med anledning av fall av blåtunga
2008:41PDFMärkning och registrering av hundar
2008:34PDFFörsiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor
2008:33PDFAvgifter i växtsortärenden.
2008:29PDFDiversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter.
2008:19PDFAvgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539)
2008:10PDFUpphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:216) om prisrapportering av smör
2008:5PDFHållande av hund och katt

Kontakt