Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Författningar 2008

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2008

Föreskrift

Titel

2008:71PDF Ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur
2008:70PDF Ändring i Centrala försöksdjursnämndens föreskrifter (LSFS 1988:45) om den etiska prövningen av användningen av djur för vetenskapliga ändamål med mera
2008:68PDF Ändring i Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:24) om helikopterdrivning av renar
2008:67PDF Offentlig djurskyddskontroll.
2008:64PDF Upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:31) om uppgifter om vinodling, klassificering av druvsorter för vinframställning och om skördedeklaration
2008:61PDF Stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever
2008:52PDF Kungörelse om förekomst av flyghavre
2008:43PDF Provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination
2008:42PDF Åtgärder med anledning av fall av blåtunga
2008:41PDF Märkning och registrering av hundar
2008:34PDF Försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor
2008:33PDF Avgifter i växtsortärenden.
2008:29PDF Diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter.
2008:19PDF Avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539)
2008:10PDF Upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:216) om prisrapportering av smör
2008:5PDF Hållande av hund och katt

Kontakt