Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Författningar 2007

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2007

Föreskrift

Bilaga

Titel

SJVFS 2007:87PDF


Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:8) om avgift för BSE-tester för nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel

SJVFS 2007:70PDF


Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2001:74) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

SJVFS 2007:66PDF


Avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär

SJVFS 2007:64PDF


Avgifter för utsädeskontroll

SJVFS 2007:61PDF


Provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

SJVFS 2007:59PDF


Tävling med hästdjur

SJVFS 2007:56PDF


Föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

SJVFS 2007:43PDF

Föreskrifter och allmänna råd om företagsstöd och projektstöd.


SJVFS 2007:29PDF


Innesluten användning av genetiskt modifierade växter


 Bekämpning av ljus ringröta på potatis


Bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum

SJVFS 2007:19PDF


Obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän

SJVFS 2007:17PDFBeslutPDF

Föreskrifter och allmänna råd om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap. Se beslut

 Märkning och registrering av svin


Märkning och registrering av nötkreatur

SJVFS 2007:11PDF


Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur

SJVFS 2007:10PDF


Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVSF 1994:190) om märkning och registrering av djur

SJVFS 2007:4PDF


Ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer

SJVFS 2007:1PDF


Djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben