Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Författningar 2007

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2007

Föreskrift

Bilaga

Titel

SJVFS 2007:87PDF

 

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:8) om avgift för BSE-tester för nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel

SJVFS 2007:70PDF

 

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2001:74) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

SJVFS 2007:66PDF

 

Avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär

SJVFS 2007:65PDF

 

Avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

SJVFS 2007:64PDF

 

Avgifter för utsädeskontroll

SJVFS 2007:61PDF

 

Provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

SJVFS 2007:59PDF

 

Tävling med hästdjur

SJVFS 2007:56PDF

 

Föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

SJVFS 2007:43PDF

Föreskrifter och allmänna råd om företagsstöd och projektstöd.


SJVFS 2007:29PDF

 

Innesluten användning av genetiskt modifierade växter


 Bekämpning av ljus ringröta på potatis


Bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum

SJVFS 2007:21PDF
SJVFS 2007:19PDF

 

Obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän

SJVFS 2007:17PDFBeslutPDF

Föreskrifter och allmänna råd om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap. Se beslut


(Upphör att gälla 2018-02-01) Märkning och registrering av svin

(Träder i kraft 2018-02-01) Märkning och registrering av svin


 (Upphör att gälla 2018-02-01) Märkning och registrering av nötkreatur

(Träder i kraft 2018-02-01) Märkning och registrering av nötkreatur

SJVFS 2007:11PDF

 

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur

SJVFS 2007:10PDF

 

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVSF 1994:190) om märkning och registrering av djur

DFS 2007:6 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

SJVFS 2007:4PDF

 

Ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer

DFS 2007:3PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

SJVFS 2007:1PDF

 

Djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge

Kontakt