Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Författningar 2007

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2007

Föreskrift

Bilaga

Titel

SJVFS 2007:87PDF

 

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:8) om avgift för BSE-tester för nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel

SJVFS 2007:70PDF

 

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2001:74) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

SJVFS 2007:66PDF

 

Avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär

SJVFS 2007:65PDF

 

Avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

SJVFS 2007:64PDF

 

Avgifter för utsädeskontroll

SJVFS 2007:61PDF

 

Provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

SJVFS 2007:59PDF

 

Tävling med hästdjur

SJVFS 2007:56PDF

 

Föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

SJVFS 2007:43PDF

Föreskrifter och allmänna råd om företagsstöd och projektstöd.


SJVFS 2007:29PDF

 

Innesluten användning av genetiskt modifierade växter


 Bekämpning av ljus ringröta på potatis


Bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum

SJVFS 2007:21PDF
SJVFS 2007:19PDF

 

Obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän

SJVFS 2007:17PDFBeslutPDF

Föreskrifter och allmänna råd om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap. Se beslut

 Märkning och registrering av svin


Märkning och registrering av nötkreatur

SJVFS 2007:11PDF

 

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur

SJVFS 2007:10PDF

 

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVSF 1994:190) om märkning och registrering av djur

DFS 2007:6 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

SJVFS 2007:4PDF

 

Ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer

DFS 2007:3PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

SJVFS 2007:1PDF

 

Djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge

Kontakt

Fråga oss via webben