Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Författningar 2006

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2006

Föreskrift

Ändring

Titel

SJVFS 2006:94PDF

 

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:52) om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark.

SJVFS 2006:93PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

SJVFS 2006:92PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel.

SJVFS 2006:91PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen.

SJVFS 2006:90PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:76) om utformning och registrering av renmärken.

SJVFS 2006:89PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1991:18) om särskilt pristillägg på renkött.

SJVFS 2006:84PDF
SJVFS 2006:81PDF länk till annan webbplats

Föreskrifter och allmänna råd om foder.

SJVFS 2006:69PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda.

SJVFS 2006:60PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk

SJVFS 2006:50PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1999:83) om organisationen av åtgärder för att informera om gemenskapssystemet för märkning av nötkött.

SJVFS 2006:49PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:53) om särskilda åtgärder inom sektorn för levande växter och blomsterprodukter.

SJVFS 2006:48PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:111) om stöd till marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter.

SJVFS 2006:47PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött

SJVFS 2006:46PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:213) om lagerersättning och lageravgift för socker.

SJVFS 2006:45PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:212) om konsumtionsstöd för olivolja.

SJVFS 2006:42PDF

 

Djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur


Nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige


Föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor

SJVFS 2006:11PDF 
SJVFS 2006:8PDF

 

Skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

DFS 2006:8 PDFä. not 1 och 2 kap. 5 § (DFS 2007:8)PDF

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk

DFS 2006:6 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning

SJVFS 2006:2PDF

 

Ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

Kontakt