Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Författningar 2006

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2006

Föreskrift

Ändring

Titel

SJVFS 2006:94PDF Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:52) om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark.
SJVFS 2006:93PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.
SJVFS 2006:92PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel.
SJVFS 2006:91PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen.
SJVFS 2006:90PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:76) om utformning och registrering av renmärken.
SJVFS 2006:89PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1991:18) om särskilt pristillägg på renkött.
SJVFS 2006:84PDF Befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.
SJVFS 2006:81PDF länk till annan webbplatsFöreskrifter och allmänna råd om foder.
SJVFS 2006:69PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda.
SJVFS 2006:60PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk
SJVFS 2006:50PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1999:83) om organisationen av åtgärder för att informera om gemenskapssystemet för märkning av nötkött.
SJVFS 2006:49PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:53) om särskilda åtgärder inom sektorn för levande växter och blomsterprodukter.
SJVFS 2006:48PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:111) om stöd till marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter.
SJVFS 2006:47PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött
SJVFS 2006:46PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:213) om lagerersättning och lageravgift för socker.
SJVFS 2006:45PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:212) om konsumtionsstöd för olivolja.
SJVFS 2006:42PDF Djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur
SJVFS 2006:37PDF Nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.
SJVFS 2006:18PDF Föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor
SJVFS 2006:11PDF (Upphör att gälla 2015-12-01) Registrering av anläggningar med fjäderfän
SJVFS 2006:11PDF (Träder i kraft 2015-12-01) Registrering av anläggningar med fjäderfän
SJVFS 2006:8PDF Skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
DFS 2006:8 PDFä. not 1 och 2 kap. 5 § (DFS 2007:8)PDFDjurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk
DFS 2006:6 PDF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning
SJVFS 2006:2PDF Ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

Kontakt