Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Författningar 2006

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2006

Föreskrift

Ändring

Titel

SJVFS 2006:94PDF

 

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:52) om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark.

SJVFS 2006:93PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

SJVFS 2006:92PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel.

SJVFS 2006:91PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen.

SJVFS 2006:90PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:76) om utformning och registrering av renmärken.

SJVFS 2006:89PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1991:18) om särskilt pristillägg på renkött.

SJVFS 2006:84PDF
SJVFS 2006:81PDF 

Föreskrifter och allmänna råd om foder.

SJVFS 2006:69PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda.

SJVFS 2006:60PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk

SJVFS 2006:50PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1999:83) om organisationen av åtgärder för att informera om gemenskapssystemet för märkning av nötkött.

SJVFS 2006:49PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:53) om särskilda åtgärder inom sektorn för levande växter och blomsterprodukter.

SJVFS 2006:48PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:111) om stöd till marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter.

SJVFS 2006:47PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött

SJVFS 2006:46PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:213) om lagerersättning och lageravgift för socker.

SJVFS 2006:45PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:212) om konsumtionsstöd för olivolja.

SJVFS 2006:42PDF

 

Djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur

Nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige


Föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor

SJVFS 2006:11PDF 
SJVFS 2006:8PDF

 

Skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

DFS 2006:8 PDFä. not 1 och 2 kap. 5 § (DFS 2007:8)PDF

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk

DFS 2006:6 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning

SJVFS 2006:2PDF

 

Ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

Kontakt

Fråga oss via webben