Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Författningar 2006

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2006

Föreskrift

Ändring

Titel

SJVFS 2006:94PDF   Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:52) om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark.
SJVFS 2006:93PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.
SJVFS 2006:92PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel.
SJVFS 2006:91PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen.
SJVFS 2006:90PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:76) om utformning och registrering av renmärken.
SJVFS 2006:89PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1991:18) om särskilt pristillägg på renkött.
SJVFS 2006:84PDF   Befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.
SJVFS 2006:81PDF  länk till annan webbplats Föreskrifter och allmänna råd om foder.
SJVFS 2006:69PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda.
SJVFS 2006:60PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk
SJVFS 2006:50PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1999:83) om organisationen av åtgärder för att informera om gemenskapssystemet för märkning av nötkött.
SJVFS 2006:49PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:53) om särskilda åtgärder inom sektorn för levande växter och blomsterprodukter.
SJVFS 2006:48PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:111) om stöd till marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter.
SJVFS 2006:47PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött
SJVFS 2006:46PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:213) om lagerersättning och lageravgift för socker.
SJVFS 2006:45PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:212) om konsumtionsstöd för olivolja.
SJVFS 2006:42PDF   Djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur
SJVFS 2006:37PDF   Nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.
SJVFS 2006:18PDF   Föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor
SJVFS 2006:11PDF   Registrering av anläggningar med fjäderfän
SJVFS 2006:8PDF   Skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
DFS 2006:8 PDF ä. not 1 och 2 kap. 5 § (DFS 2007:8)PDF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk
DFS 2006:6 PDF   Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning
SJVFS 2006:2PDF   Ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

Kontakt