Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Författningar 2006

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2006

Föreskrift

Ändring

Titel

SJVFS 2006:94PDF


Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:52) om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark.

SJVFS 2006:93PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

SJVFS 2006:92PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel.

SJVFS 2006:91PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen.

SJVFS 2006:90PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:76) om utformning och registrering av renmärken.

SJVFS 2006:89PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1991:18) om särskilt pristillägg på renkött.

SJVFS 2006:84PDF
SJVFS 2006:69PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda.

SJVFS 2006:60PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk

SJVFS 2006:50PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1999:83) om organisationen av åtgärder för att informera om gemenskapssystemet för märkning av nötkött.

SJVFS 2006:49PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:53) om särskilda åtgärder inom sektorn för levande växter och blomsterprodukter.

SJVFS 2006:48PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:111) om stöd till marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter.

SJVFS 2006:47PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött

SJVFS 2006:46PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:213) om lagerersättning och lageravgift för socker.

SJVFS 2006:45PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:212) om konsumtionsstöd för olivolja.

SJVFS 2006:42PDF


Djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur

Nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige


Föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor

SJVFS 2006:11PDF
SJVFS 2006:8PDF


Skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

SJVFS 2006:2PDF


Ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben