Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Författningar 2004

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2004

Föreskrift

Bilaga

Titel

SJVFS 2004:97PDF

 

Skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika

SJVFS 2004:96PDF

 

Skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien

SJVFS 2004:95PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2000:27) om seminverksamhet med räv.

SJVFS 2004:93PDF

 

Fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

SJVFS 2004:81PDF

 

Ändring av underlag för gårdsstödet

SJVFS 2004:69PDF

 

Upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:33) om prisrapportering av frukt och grönsaker producerade i Sverige

SJVFS 2004:66PDF

 

Kungörelse om förekomst av flyghavre

SJVFS 2004:64PDF

 

Statens utsädeskontrolls meddelande 2004-08-27 om utsädespartier som ej uppfyller fordringarna för certifiering

SJVFS 2004:62PDF 
SJVFS 2004:58PDF

 

Grundad misstanke om och utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar

SJVFS 2004:41PDF

 

Seminverksamhet med nötkreatur

SJVFS 2004:39PDF

 

EG-gödselmedel

SJVFS 2004:37PDF

 

Upphävande av föreskrifter om bekämpning av rhizomania.

SJVFS 2004:35PDF

 

Systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

SJVFS 2004:32PDF
SJVFS 2004:27PDF

 

Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

DFS 2004:24 PDFä. 6 § (SJVFS 2008:68)PDF

Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar

DFS 2004:23 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

DFS 2004:22 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete

DFS 2004:21 PDFä. 1, 4 och 5 §§ (DFS 2007:4)PDF

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten


Bekämpning av potatiskräfta

SJVFS 2004:19

 

In- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

SJVFS 2004:18PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel.

DFS 2004:11 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av strutsfåglar

SJVFS 2004:8

 

Skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

DFS 2004:5 PDFny 9 § (DFS 2006:1)PDF

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur;

SJVFS 2004:2PDF
DFS 2004:1PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om föreskrifter och allmänna råd beslutade av Centrala försöksdjursnämnden samt om vissa föreskrifter och allmänna råd beslutade av Statens jordbruksverk eller föregångare till denna

Kontakt