Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Författningar 2004

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2004

Föreskrift

Bilaga

Titel

SJVFS 2004:97PDF


Skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika

SJVFS 2004:96PDF


Skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien

SJVFS 2004:95PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2000:27) om seminverksamhet med räv.

SJVFS 2004:93PDF


Fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

SJVFS 2004:81PDF


Ändring av underlag för gårdsstödet

SJVFS 2004:69PDF


Upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:33) om prisrapportering av frukt och grönsaker producerade i Sverige

SJVFS 2004:66PDF


Kungörelse om förekomst av flyghavre

SJVFS 2004:64PDF


Statens utsädeskontrolls meddelande 2004-08-27 om utsädespartier som ej uppfyller fordringarna för certifiering

SJVFS 2004:62PDF
SJVFS 2004:58PDF


Grundad misstanke om och utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar

SJVFS 2004:41PDF


Seminverksamhet med nötkreatur


 EG-gödselmedel

SJVFS 2004:37PDF


Upphävande av föreskrifter om bekämpning av rhizomania.

SJVFS 2004:35PDF


Systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

SJVFS 2004:32PDF
SJVFS 2004:27PDF


Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

DFS 2004:24 PDFä. 6 § (SJVFS 2008:68)PDF

Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar


Bekämpning av potatiskräfta

SJVFS 2004:19


In- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

SJVFS 2004:18PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel.

SJVFS 2004:8


Skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

SJVFS 2004:2PDF
DFS 2004:1PDF


Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om föreskrifter och allmänna råd beslutade av Centrala försöksdjursnämnden samt om vissa föreskrifter och allmänna råd beslutade av Statens jordbruksverk eller föregångare till denna

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben