Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Författningar 2004

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2004

Föreskrift

Bilaga

Titel

SJVFS 2004:97PDF

 

Skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika

SJVFS 2004:96PDF

 

Skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien

SJVFS 2004:95PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2000:27) om seminverksamhet med räv.

SJVFS 2004:93PDF

 

Fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

SJVFS 2004:81PDF

 

Ändring av underlag för gårdsstödet

SJVFS 2004:69PDF

 

Upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:33) om prisrapportering av frukt och grönsaker producerade i Sverige

SJVFS 2004:66PDF

 

Kungörelse om förekomst av flyghavre

SJVFS 2004:64PDF

 

Statens utsädeskontrolls meddelande 2004-08-27 om utsädespartier som ej uppfyller fordringarna för certifiering

SJVFS 2004:62PDF 
SJVFS 2004:58PDF

 

Grundad misstanke om och utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar

SJVFS 2004:41PDF

 

Seminverksamhet med nötkreatur

SJVFS 2004:39PDF

 

EG-gödselmedel

SJVFS 2004:37PDF

 

Upphävande av föreskrifter om bekämpning av rhizomania.

SJVFS 2004:35PDF

 

Systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

SJVFS 2004:32PDF
SJVFS 2004:27PDF

 

Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

DFS 2004:24 PDFä. 6 § (SJVFS 2008:68)PDF

Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar

DFS 2004:23 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

DFS 2004:22 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete

DFS 2004:21 PDFä. 1, 4 och 5 §§ (DFS 2007:4)PDF

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten


Bekämpning av potatiskräfta

SJVFS 2004:19

 

In- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

SJVFS 2004:18PDF

 

Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel.

DFS 2004:11 PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av strutsfåglar

SJVFS 2004:8

 

Skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

DFS 2004:5 PDFny 9 § (DFS 2006:1)PDF

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur;

SJVFS 2004:2PDF
DFS 2004:1PDF

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om föreskrifter och allmänna råd beslutade av Centrala försöksdjursnämnden samt om vissa föreskrifter och allmänna råd beslutade av Statens jordbruksverk eller föregångare till denna

Kontakt


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben