Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.36.R Tid: 20160127-1119

Författningar 2004

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2004

Föreskrift

Bilaga

Titel

SJVFS 2004:97PDF Skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika
SJVFS 2004:96PDF Skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien
SJVFS 2004:95PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2000:27) om seminverksamhet med räv.
SJVFS 2004:93PDF Fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
SJVFS 2004:81PDF Ändring av underlag för gårdsstödet
SJVFS 2004:79PDF Trädgårdsväxters sundhet m.m.
SJVFS 2004:69PDF Upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:33) om prisrapportering av frukt och grönsaker producerade i Sverige
SJVFS 2004:66PDF Kungörelse om förekomst av flyghavre
SJVFS 2004:64PDF Statens utsädeskontrolls meddelande 2004-08-27 om utsädespartier som ej uppfyller fordringarna för certifiering
SJVFS 2004:62PDF (Upphör att gälla 2016-04-01) Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.
SJVFS 2004:62PDF (Träder i kraft 2016-04-01) Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.r
SJVFS 2004:58PDF Grundad misstanke om och utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
SJVFS 2004:41PDF Seminverksamhet med nötkreatur
SJVFS 2004:39PDF EG-gödselmedel
SJVFS 2004:37PDF Upphävande av föreskrifter om bekämpning av rhizomania.
SJVFS 2004:35PDF Systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter
SJVFS 2004:32PDF Utfärdande av pass för sällskapsdjur
SJVFS 2004:27PDF Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar
DFS 2004:24 PDFä. 6 § (SJVFS 2008:68)PDFDjurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar
DFS 2004:23 PDF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn
DFS 2004:22 PDF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete
DFS 2004:21 PDFä. 1, 4 och 5 §§ (DFS 2007:4)PDFDjurskyddsmyndighetens föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten
SJVFS 2004:20PDF Bekämpning av potatiskräfta
SJVFS 2004:19 In- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
SJVFS 2004:18PDF Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel.
DFS 2004:11 PDF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av strutsfåglar
SJVFS 2004:8 Skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien
DFS 2004:5 PDFny 9 § (DFS 2006:1)PDFDjurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur;
SJVFS 2004:2PDF Bekämpande av salmonella hos djur
DFS 2004:1PDF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om föreskrifter och allmänna råd beslutade av Centrala försöksdjursnämnden samt om vissa föreskrifter och allmänna råd beslutade av Statens jordbruksverk eller föregångare till denna

Kontakt