Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Författningar 2001

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2001

Föreskrift

Titel

2001:99PDF Utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen EU, Andorra, Färöarna samt Norge
2001:98 Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av nötkreatur och svin
2001:93PDF Statens utsädeskontrolls meddelande 2001-10-25 om utsädespartier som ej uppfyller fordringarna för certifiering
2001:87PDF Kungörelse om förekomst av flyghavre
2001:79PDF Notis om kungörandet av bekämpningsplaner mot flyghavre
2001:72PDF Organiserad hälsokontroll avseende campylobacter hos slaktkyckling
2001:60 Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får, höns och kycklingar samt vallarealer
2001:44PDF Förordning om upphävande av föreskrifter (SJVFS 1991:29) om avgifter för handelsgödsel.
2001:34PDF Agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för handjursbidrag, am- och dikobidrag och extensifieringsbidrag för bidragsåret 2000
2001:33PDF Intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
2001:17PDF Statens utsädeskontrolls meddelande 2001-02-20 om utsädespartier som ej uppfyller fordringarna för certifiering

Kontakt