Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Författningar 2001

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2001

Föreskrift

Titel

2001:99PDFUtförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen EU, Andorra, Färöarna samt Norge
2001:98Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av nötkreatur och svin
2001:93PDFStatens utsädeskontrolls meddelande 2001-10-25 om utsädespartier som ej uppfyller fordringarna för certifiering
2001:87PDFKungörelse om förekomst av flyghavre
2001:79PDFNotis om kungörandet av bekämpningsplaner mot flyghavre
2001:60Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får, höns och kycklingar samt vallarealer
2001:44PDFFörordning om upphävande av föreskrifter (SJVFS 1991:29) om avgifter för handelsgödsel.
2001:34PDFAgromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för handjursbidrag, am- och dikobidrag och extensifieringsbidrag för bidragsåret 2000
2001:33PDF(Upphör att gälla 2015-12-31) Intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
2001:33PDF(Träder i kraft 2015-12-31) Intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
2001:17PDFStatens utsädeskontrolls meddelande 2001-02-20 om utsädespartier som ej uppfyller fordringarna för certifiering

Kontakt