Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Om tjänsten Sök mottagare av stöd

Vilken information finns tillgänglig i e-tjänsten?


Tidigare kunde man i denna e-tjänst söka information om alla stödmottagare som fått EU-stöd. Sedan en dom i EU-domstolen från den 9 november 2010 får vi inte publicera information om varje enskild stödmottagare. Det är dock fortfarande tillåtet att publicera information om juridiska personer, alltså bolag.

Även i fortsättningen är det möjligt att ta del av uppgifter om vilka EU-stöd som betalats ut till enskilda stödmottagare, men då måste du kontakta Jordbruksverket för att få uppgifterna utlämnade.  

Så här gör du för att söka mottagare av stöd


Fyll i de sökbegrepp du vill söka på och tryck på knappen Sök. Trycker du på knappen Sök utan att fylla i något sökbegrepp så kommer du få ett resultat som innehåller alla stödmottagare för aktuellt  räkenskapsår.  

Resultatet sorteras så att de stödmottagare som fått de högsta beloppen sorteras överst. Vill du sortera på ett annat begrepp, till exempel kommun eller postort, klicka på den aktuella kolumnrubriken så sorteras listan om.

Du kan också styra vilka kolumner som ska komma med i resultatet genom att använda dig av länken Välj kolumner som ska visas. Här bockar du för de rubriker du vill ha i listan.
Till varje sökbegrepp finns det en ikon med ett frågetecken. Håll markören över frågetecknet så kommer en förklaringstext upp som visar hur respektive sökbegrepp fungerar.

Varför publicerar Jordbruksverket uppgifterna?


EU har beslutat att mottagare av stöd och vilka belopp som betalats ut ska publiceras (se mer under rubriken Vilken information finns tillgänglig i e-tjänsten? ovan). Syftet med att publicera informationen är att tydliggöra användningen av jordbruksfondernas medel för allmänheten.

När publiceras uppgifterna?


Uppgifterna ska publiceras senast den 30 april året efter att räkenskapsåret avslutats. EU:s räkenskapsår går mellan 16 oktober till 15 oktober dvs
  • 2011 är från 16 oktober 2010 till 15 oktober 2011
  • 2012 är från 16 oktober 2011 till 15 oktober 2012

Vilka stödformer ingår i publiceringen?


Med jordbruksfonderna avses garantifonden för jordbruket och landsbygdsfonden.  Dessa stöd ingår:
  • Garantifonden - direktstöd som omfattar gårdsstöd, handjursbidrag, stöd för odling av grödor för industri- och energiändamål, stöd för proteingrödor, stöd för kontrakterad stärkelsepotatis, stöd för kvalitetscertifiering, stöd till mervärden i jordbruket, återbetalning av en del av moduleringsavdraget och eventuella gamla arealersättningar och djurbidrag.
  • Garantifonden - övrigt som omfattar marknadsstöd samt eventuella inbetalningar för miljöersättningar, projekt- och företagsstöd enligt tidigare program.
  • Landsbygdsfonden som omfattar miljöersättningar, kompensationsbidrag, projektstöd, företagsstöd, kompetensutveckling enligt det nya landsbygdsprogrammet. 

Hur räknas beloppen fram?


Uppgifterna som redovisas i tjänsten bygger på gjorda betalningar under ett givet räkenskapsår. Har stödmottagaren både fått utbetalningar och gjort inbetalningar exempelvis till följd av ett återkrav så räknas nettobetalningen fram, det vill säga utbetalningar minus inbetalningar.

Det spelar ingen roll vilket stödår som ligger till grund för inbetalningen och utbetalningen, de redovisas när betalningen görs.

I beloppen ingår både stöd som helt finansieras av EU och stöd som har svensk medfinansiering, till exempel miljöersättningar, projekt och företagsstöd. Däremot ingår inte stödformer som i sin helhet finansieras av Sverige.

Varför stämmer inte kontrolluppgiften med de uppgifter som publiceras?


Publiceringen utgår från EU:s räkenskapsår. Kontrolluppgiften utgår från utbetalningar gjorda under kalenderår och har inte justerats med gjorda inbetalningar.

Myndigheter som stödmottagare?


Jordbruksverket och andra myndigheter och organisationer finns med i listan på stödmottagare. Det beror på att kostnader för kompetensutveckling som dessa genomför för olika grupper betalas med pengar från landsbygdsprogrammet.

Felaktiga uppgifter?


Enligt PuL (personuppgiftslagen) har den enskilde rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Upptäcker du ett fel kan du vända dig till Jordbruksverket för rättelse.

Vill du veta mer?


Ring till Jordbruksverkets kundtjänst, tfn 0771-223 223.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2013-04-04