Utskrift från Jordbruksverket
11 februari 2016
Du är här:

Har du problem med e-tjänsten Skolmjölk?

Här är några av de vanligaste problemen som kan dyka upp.

Meddelandet Fullmakt saknas för någon organisation i systemet


Du har troligen missat att anmäla dig till e-tjänsten Skolmjölk.

Meddelandet Internt fel


Prova att logga ut och gå in i tjänsten igen. Ibland är det tillfälliga störningar i systemet. Om felet är kvar när du har startat om - kontakta Jordbruksverket med e-post eller ring oss.

Vissa fält gråmarkerade och det går inte att skriva i dessa fält


På anmälningsblanketten kan du välja olika behörigheter som styr hur mycket du kan göra i tjänsten. Om vissa fält och knappar är spärrade så har du inte den rätta behörigheten för att kunna arbeta i dem.  För mera information läs vägledningen.
Kontakter
Senast uppdaterad: 2016-02-10