Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Adresslista länsstyrelser

Om du behöver skicka papper till länsstyrelsen om projekt- och företagsstöd samt miljöinvesteringar ska du använda andra adresser. Adresser till länsstyrelsen för brev angående projekt- och företagsstöd hittar du här.
Adresslista länsstyrelser för brev som gäller jordbrukarstöd

Länsstyrelse

Postadress

Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge län
  FE 1
  956 85 Överkalix
Dalarna Länsstyrelsen i Dalarnas län
  FE 2
  956 85 Överkalix
Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län
  FE 3
  956 85 Överkalix
Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborgs län
  FE 4
  956 85 Överkalix
Halland Länsstyrelsen i Hallands län
  FE 5
  956 85 Överkalix
Jämtland Länsstyrelsen i Jämtlands län
  FE 6
  956 85 Överkalix
Jönköping Länsstyrelsen i Jönköpings län
  FE 7
  956 85 Överkalix
Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar län
  FE 8
  956 85 Överkalix
Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län
  FE 9
  956 85 Överkalix
Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län
  FE 10
  956 85 Överkalix
Skåne Länsstyrelsen i Skåne län
  FE 11
  956 85 Överkalix
Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län
  FE 12
  956 85 Överkalix
Södermanland Länsstyrelsen i Södermanlands län
  FE 13
  956 85 Överkalix
Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala län
  FE 14
  956 85 Överkalix
Värmland Länsstyrelsen i Värmlands län
  FE 15
  956 85 Överkalix
Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbottens län
  FE 16
  956 85 Överkalix
Västernorrland Länsstyrelsen i Västernorrlands län
  FE 17
  956 85 Överkalix
Västmanland Länsstyrelsen i Västmanlands län
  FE 18
  956 85 Överkalix
Västra Götaland Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  FE 19
  956 85 Överkalix
Örebro Länsstyrelsen i Örebro län
  FE 20
  956 85 Överkalix
Östergötland Länsstyrelsen i Östergötlands län
  FE 21
  956 85 Överkalix

Adresser till länsstyrelsen för brev som gäller projekt- och företagsstöd samt miljöinvesteringar

Adresslista länsstyrelser för brev som gäller projekt- och företagsstöd

Länsstyrelse

Postadress

Telefon

     
Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge län 010-224 00 00      
  FE 22        
  956 85 Överkalix        
Dalarna Länsstyrelsen i Dalarnas län 010-225 00 00      
  FE 23        
  956 85 Överkalix        
Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län 010-223 90 00      
  FE 24        
  956 85 Överkalix        
Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborgs län 010-225 10 00      
  FE 25        
  956 85 Överkalix        
Halland Länsstyrelsen i Hallands län 010-224 30 00      
  FE 26        
  956 85 Överkalix        
Jämtland Länsstyrelsen i Jämtlands län 010-225 30 00      
  FE 27        
  956 85 Överkalix        
Jönköping Länsstyrelsen i Jönköpings län 010-223 60 00      
  FE 28        
  956 85 Överkalix        
Kalmar Länsstyrelsen i Kalmars län 010-223 80 00      
  FE 29        
  956 85 Överkalix        
Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län 010-223 70 00      
  FE 30        
  956 85 Överkalix        
Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län 010-225 50 00      
  FE 31        
  956 85 Överkalix        
Skåne Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00      
  FE 32        
  956 85 Överkalix        
Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län 010-223 10 00      
  FE 33        
  956 85 Överkalix        
Södermanland Länsstyrelsen i Södermanlands län 010-22 34 000      
  FE 34        
  956 85 Överkalix        
Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala län 010-223 30 00      
  FE 35        
  956 85 Överkalix        
Värmland Länsstyrelsen i Värmlands län 010-224 70 00      
  FE 36        
  956 85 Överkalix        
Västerbotten Länsstyrelsen Västerbottens län 010-225 40 00      
  FE 37        
  956 85 Överkalix        
Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrlands län 0611-34 90 00      
  FE 38        
  956 85 Överkalix        
Västmanland Länsstyrelsen i Västmanlands län 010-224 90 00      
  FE 39        
  956 85 Överkalix        
Västra Götaland: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 010-224 40 00      
  FE 40        
  956 85 Överkalix        
Örebro Länsstyrelsen i Örebro län 010-224 80 00      
  FE 41        
  956 85 Överkalix        
Östergötland Länsstyrelsen i Ötergötlands län 010-223 50 00      
  FE 42        
  956 85 Övekalix        
Jordbruksverket FE 43 036-15 50 00      
  956 85 Överkalix        
Sametinget FE 44 0980-780 30      
  956 85 Överkalix        
Skogsstyrelsen FE 45 036-359 300      
  956 85 Överkalix        

Kontakt