Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Adresslista länsstyrelser

Om du behöver skicka papper till länsstyrelsen om projekt- och företagsstöd samt miljöinvesteringar ska du använda andra adresser. Adresser till länsstyrelsen för brev angående projekt- och företagsstöd hittar du här.
Adresslista länsstyrelser för brev som gäller jordbrukarstöd

Länsstyrelse

Postadress

Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge län
  FE 1
  956 85 Överkalix
Dalarna Länsstyrelsen i Dalarnas län
  FE 2
  956 85 Överkalix
Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län
  FE 3
  956 85 Överkalix
Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborgs län
  FE 4
  956 85 Överkalix
Halland Länsstyrelsen i Hallands län
  FE 5
  956 85 Överkalix
Jämtland Länsstyrelsen i Jämtlands län
  FE 6
  956 85 Överkalix
Jönköping Länsstyrelsen i Jönköpings län
  FE 7
  956 85 Överkalix
Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar län
  FE 8
  956 85 Överkalix
Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län
  FE 9
  956 85 Överkalix
Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län
  FE 10
  956 85 Överkalix
Skåne Länsstyrelsen i Skåne län
  FE 11
  956 85 Överkalix
Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län
  FE 12
  956 85 Överkalix
Södermanland Länsstyrelsen i Södermanlands län
  FE 13
  956 85 Överkalix
Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala län
  FE 14
  956 85 Överkalix
Värmland Länsstyrelsen i Värmlands län
  FE 15
  956 85 Överkalix
Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbottens län
  FE 16
  956 85 Överkalix
Västernorrland Länsstyrelsen i Västernorrlands län
  FE 17
  956 85 Överkalix
Västmanland Länsstyrelsen i Västmanlands län
  FE 18
  956 85 Överkalix
Västra Götaland Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  FE 19
  956 85 Överkalix
Örebro Länsstyrelsen i Örebro län
  FE 20
  956 85 Överkalix
Östergötland Länsstyrelsen i Östergötlands län
  FE 21
  956 85 Överkalix

Adresser till länsstyrelsen för brev som gäller projekt- och företagsstöd samt miljöinvesteringar

Adresslista länsstyrelser för brev som gäller projekt- och företagsstöd

Länsstyrelse

Postadress

Telefon

     
Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge län 010-224 00 00      
  FE 22        
  956 85 Överkalix        
Dalarna Länsstyrelsen i Dalarnas län 023-810 00      
  FE 23        
  956 85 Överkalix        
Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län 010-223 90 00      
  FE 24        
  956 85 Överkalix        
Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborgs län 026-17 10 00      
  FE 25        
  956 85 Överkalix        
Halland Länsstyrelsen i Hallands län 035-13 20 00      
  FE 26        
  956 85 Överkalix        
Jämtland Länsstyrelsen i Jämtlands län 010-225 30 00      
  FE 27        
  956 85 Överkalix        
Jönköping Länsstyrelsen i Jönköpings län 010-223 60 00      
  FE 28        
  956 85 Överkalix        
Kalmar Länsstyrelsen i Kalmars län 010-223 80 00      
  FE 29        
  956 85 Överkalix        
Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län 010-223 70 00      
  FE 30        
  956 85 Överkalix        
Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län 0920-960 00      
  FE 31        
  956 85 Överkalix        
Skåne Länsstyrelsen i Skåne län 044-25 20 00      
  FE 32        
  956 85 Överkalix        
Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län 08-785 40 00      
  FE 33        
  956 85 Överkalix        
Södermanland Länsstyrelsen i Södermanlands län 0155-26 40 00      
  FE 34        
  956 85 Överkalix        
Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala län 010-223 30 00      
  FE 35        
  956 85 Överkalix        
Värmland Länsstyrelsen i Värmlands län 054-19 70 00      
  FE 36        
  956 85 Överkalix        
Västerbotten Länsstyrelsen Västerbottens län 090-10 70 00      
  FE 37        
  956 85 Överkalix        
Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrlands län 0611-34 90 00      
  FE 38        
  956 85 Överkalix        
Västmanland Länsstyrelsen i Västmanlands län 021-19 50 00      
  FE 39        
  956 85 Överkalix        
Västra Götaland: Länsstyrelsen i Västra Götalands län        
  FE 40        
Uddevallakontoret   010-224 40 00      
Boråskontoret   010-224 40 00      
Skarakontoret   010-224 40 00      
  956 85 Överkalix        
Örebro Länsstyrelsen i Örebro län 019-19 30 00      
  FE 41        
  956 85 Överkalix        
Östergötland Länsstyrelsen i Ötergötlands län 010-223 50 00      
  FE 42        
  956 85 Övekalix        
Jordbruksverket FE 43        
  956 85 Överkalix        
Sametinget FE 44        
  956 85 Överkalix        
Skogsstyrelsen FE 45        
  956 85 Överkalix        

Kontakt


Tack för hjälpen!