Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.3.0.R Tid: 20170113-0819

Välkommen till projektdatabasen


för Landsbygdsprojekt

På denna sida får du veta varför det finns en projektdatabas, vem som kan ha nytta av den, hur sekretessuppgifter hanteras samt hur du kan göra färgutskrifter.

Vad är projektdatabasen Landsbygdsprojekt?


Projektdatabasen visar bara projekt. Därför hittar du inte några företagsstöd i projektdatabasen.

Projektdatabasen Landsbygdsprojekt är en e-tjänst för att söka projekt som har fått beviljat stöd inom landsbygdsprogrammet, både leaderprojekt och andra projekt som drivs inom programmet. Du kan hitta båda projekt som pågår eller är avslutade.  

I projektdatabasen får du en kortfattad information om projektet, information om budget och kontaktuppgifter till organisationen som ansvarar för projektet. För de projekt som är avslutade kan du också se slutrapporten och annat material som projektet har tagit fram.

Jordbruksverket uppdaterar innehållet i projektdatabasen en gång per dygn.

Varför finns projektdatabasen?


Projektdatabasen är till för att
  • sprida projektidéer, så att fler kan dra nytta av dem projekt som myndigheterna redan har beviljat
  • vara en inspirationskälla för dig som funderar på att starta ett projekt
  • underlätta för LAG om man vill söka partners för samarbete nationellt och internationellt.
Europeiska kommissionen har rekommenderar alla medlemsländer i EU att bygga en projektdatabas. Kommissionen mål är att det ska finnas en projektdatabas som är gemensam för hela EU. Där du ska kunna söka projekt som har beviljats i andra medlemsländer i EU.  

Vem har nytta av tjänsten?


Projektdatabasen riktar sig i första hand till:
  • stödmottagaren
  • leadergrupper
  • organisationer och enskilda som vill starta projekt
Projektdatabasen är även ett verktyg för media, forskare och allmänheten för att få information om hur pengarna i landsbygdsprogrammet används och för att följa upp resultatet av programmet på ett enkelt sätt.  

Vilka adressuppgifter används?


Uppgifterna om stödmottagarens adress hämtas från Jordbruksverkets register. Den ska motsvara postadressen i stödmottagarens folkbokföringsadress vid den tidpunkt då uppgifterna publiceras.  

Hur hanteras personer med sekretess?


Har stödmottagaren en sekretessmarkering i folkbokföringen kommer personen inte med i listan som publiceras.  

Vad gör jag om det finns felaktiga uppgifter?


Enligt PUL (personuppgiftslagen) har den enskilde rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Upptäcker du ett fel kan du vända dig till Jordbruksverket för rättelse.  

Om du vill skriva ut projektdetaljer


För att få med bakgrundsfärgen på tabellerna när du skriver ut projektlistan kan du behöva ändra utskriftsformat i din webbläsare. Välj det utskriftsformat som skriver ut bakgrundsfärger och bilder.