Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Ladda ner kartskikt

Du behöver ett GIS-program

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper

Fråga oss via webben