Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Ladda ner kartskikt

Du behöver ett GIS-program

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper