Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Ladda ner kartskikt

Du behöver ett GIS-program

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper

Fråga oss via webben