Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Så här använder du e-tjänsten

Med den här e-tjänsten kan du nyanmäla, ändra och upphöra foderanläggningar till foderanläggningsregistret under förutsättning att du har en e-legitimation. Läs mer om hur du använder e-tjänsten till höger på sidan.

Även om du anmält en anläggning på blankett kan du ändra uppgifter om anläggningen eller avanmäla en anläggning via e-tjänsten.

Om foderföretagaren är en juridisk person, till exempel aktiebolag med organisationsnummer, eller om du inte är foderföretagare utan ska göra anmälan åt någon annan måste en fullmakt fyllas i som ger dig rätt att göra anmälan för dennes räkning. Fullmakten ska skickas med post eftersom det krävs en underskrift. Du hittar fullmakten till höger.

Fråga oss via webben