Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Djurskydd

 

Saknr.

 

 

Namn

 

 

Författni.-samling

 

 

Utgivning-nummer

 

 

Ändring

 

 

L1

 

 

Djurskyddslag (DL)

 

 

SFS

 

1988:534länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen


 

SFS

 

2013:419länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L2

 

 

Djurskyddsförordning (DF)

 

 

SFS

 

1988:539länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L3

 

 

Lantbruksstyrelsens kungörelse om djurhållning m.m. Delvis ersatt av saknr L150 fr.o.m. 1/1-13. Upphör helt 1/1-17.

 

 

LSFS

 

1982:21PDFSe LSFS 1983:13, LSFS 1983:27, SJVFS 1995:200PDF

 

L4

 

 

Utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet

 

 

SJVFS

 

2009:69PDF

 

 

 

 

L5

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

 

 

SJVFS

 

2010:2PDF2010:84PDF

 

EU-förordning

 

 

Rådets förordning om skydd av djur under transport

 

 

 

 

1/2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L9

 

 

Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar

 

 

DFS

 

2004:24PDF

 

 

 

 

L10

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av strutsfåglar

 

 

DFS

 

2004:11PDF

 

 

 

 

L15

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk

 

 

DFS

 

2006:8PDF

 

 

 

 

L15:1

 

 

Ändring av DFS 2006:8, not 1 och 2 kap 5 §.

 

 

DFS

 

2007:8PDF

 

 

 

 

L17

 

 

Träning och tävling med djur

 

 

SJVFS

 

2010:45PDF

 

 

 

 

L22

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

 

 

SJVFS

 

2012:27PDF

 

 

 

 

EU-förordning

 

 

Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

 

 

 

 

1099/2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L35

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om förprövning

 

 

SJVFS

 

2012:12PDF 

 

L37

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om godkännande av ny teknik

 

 

DFS

 

2007:1PDF

 

 

 

L41

Föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.

SJVFS

2013:41PDF


 

L44

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

 

 

SJVFS

 

2008:67PDF

 

 

 

 

L50

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur. Delvis ersatt av saknr L150 fr.o.m. 1/1-13. Upphör helt 1/1-17.

 

 

DFS

 

2004:15PDF2010:28PDF

 

L80

 

 

Villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

 

 

SJVFS

 

2014:17PDF

 

 

 

 

L90

 

 

Lag om tillsyn över hundar och katter

 

 

SFS

 

2007:1150länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L91

 

 

Förordning om tillsyn över hundar

 

 

SFS

 

2007:1240länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L101

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning.

 

 

DFS

 

2007:6PDF

 

 

 

 

L102

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt

 

 

SJVFS

 

2008:5PDF

 

 

 

 

L103

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

 

 

SJVFS

 

2012:14PDF

 

 

 

L104

Föreskifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:24PDF


 

L105

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning

 

 

DFS

 

2006:6PDF

 

 

 

L106

Föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:25PDF


L107

Föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:26PDF


 

L108

 

 

Djurhållning i djurparker m.m.

 

 

SJVFS

 

2009:92PDF

 

 

 

L109

Föreskifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:27PDF


 

L110

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

 

 

DFS

 

2004:23PDF

 

 

 

L111

Föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:28PDF


L112

Föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m. Träder i kraft 2017-12-01

SJVFS

2017:29PDF


 

L115

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete.

 

 

DFS

 

2004:22PDF

 

 

 

 

L116

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

 

 

DFS

 

2007:3PDF

 

 

 

L117

Avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen

SJVFS

2008:19PDF


 

L118

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten

 

 

DFS

 

2004:21PDF2007:4PDF

 

L120

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur

 

 

DFS

 

2004:5PDF2006:1PDF

 

L150

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur.

 

 

SJVFS

 

2012:26PDF