Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Tillsynsvägledning växtskydd

Lagstiftning om växtskyddsmedel

Integrerat växtskydd

Delat ansvar för vägledning och tillsyn

Myndigheternas ansvarsområden

Myndighet

Ansvarsområde

Kommun

Länsstyrelse

Jordbruksverket

Skogsstyrelsen

Naturvårdsverket

Kemikalieinspektionen

Havs- och vattenmyndigheten

Vilka omfattas av lagstiftningen?

Klasser för växtskyddsmedel

Klass

Kommentar

Klass 1LMedlen får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.
Klass 2LMedlen får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.
Klass 3Medlen får användas av privatpersoner. Det krävs ingen utbildning.

Vattenskyddsområden

Tillsynskampanjer om bekämpningsmedel

Vägledningsmaterial

Tillsynsvägledning om spridningsutrustning för växtskyddsmedel

Vägledning om granskning av sprutjournaler

Säker bekämpning inom lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk

Informationsblad om skyddszoner och skyddsavstånd i odlingslandskapet

Hjälpredan för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom

Integrerat växtskydd i olika grödor

Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer

Checklistor från tillsynskampanjer

Checklistor vid miljötillsyn

Checklista

Förklaring till materialet

Bekämpningsmedelstillsyn i jordbruketPDF

Checklista för tillsyn av integrerat växtskydd, sprutjournaler och preparat.
Checklistan vänder sig till inspektören. Laghänvisningar finns.

Lathund till checklista om bekämpningsmedelstillsyn i jordbruketPDF

Lathunden innehåller information om frågorna i checklistan och är riktad till inspektören. Laghänvisningar finns.

Bekämpningsmedel i växthus och plantskolorPDF

Checklista för tillsyn av spridningsutrustning, rengöring och påfyllning, förvaring, sprutjournaler, preparat och integrerat växtskydd. Checklistan vänder sig till inspektören. Laghänvisningar finns.

Lathund till checklistan om bekämpningsmedel i växthus och plantskolorPDF

Lathunden innehåller information om frågorna i checklistan och är riktad till inspektören. Laghänvisning finns.

Fråga oss via webben