Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Tillsynsvägledning för växtnäring

Jordbruksföretag berörs av lagstiftningen

Nitratkänsliga områden omfattas av särskilda bestämmelser

Vägledningsmaterial inom området växtnäring

 

Gödsel och miljö

Informationsblad

Rekommendationer för gödsling och kalkning

Riskvärderingsmall för näringsläckage vid hästhållning

Hästgödsel – en naturlig resurs

Kvävegödsling utifrån grödans behov

Beräkningsverktyg för lagringsvolym samt kvävetillförsel

Checklistor från tillsynskampanjer

Checklistor vid miljötillsyn

Checklista

Förklaring till materialet

Effektiv näring - lantbrukarenPDF
Växtnäringstillsyn på hästgårdarPDF
Växtnäringstillsyn på hästgårdarWord
Lathund till checklistan om växtnäringstillsyn på hästgårdarPDF
Fråga oss via webben