Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Kontrollvägledning för tvärvillkoren

På den här sidan hittar du en sammanfattning av vad du som kontrollant ska tänka på när det gäller tvärvillkoren. Protokoll och utförliga instruktioner hittar du till höger.

Grundläggande principer för tvärvillkoren


Det finns fyra olika områden för tvärvillkoren:
1. miljö
2. folkhälsa, djurhälsa och växtskydd
3. djurskydd
4. skötselkrav

De extra tvärvillkoren för miljöersättningarna utgjorde tidigare ett femte område inom tvärvillkoren. Numera tillhör de växtnäringsrelaterade extra tvärvillkoren område 1 miljö och de växtskyddsrelaterade extra tvärvillkoren område 2 folkhälsa, djurhälsa och växtskydd.

Den här indelningen spelar roll för hur stora avdrag en jordbrukare drabbas av om man upptäcker överträdelser. Om en brukare gör sig skyldig till flera överträdelser inom samma område så räknas det bara som en överträdelse. Om han däremot gjort överträdelser inom flera områden så lägger man ihop stödminskningen för de olika områdena.

Bedöm allvar, omfattning och varaktighet


När en överträdelse gjorts är det tre faktorer som avgör hur mycket stödet ska minska.

Hur allvarlig en överträdelse är beror på vilka konsekvenser den kan få.

Överträdelsens omfattning innebär någon form av kvantitativ bedömning, till exempel antal djur eller hektar som berörs.

Hur varaktig den är beror på hur länge följderna av överträdelsen varar, eller vilka möjligheter som finns att åtgärda följderna.

Bedömningen av de här tre faktorerna vägs samman så att man får fram en procentsats för hur mycket stödet ska sänkas. Exakt hur den beräkningen går till kan du se i kontrollinstruktionerna till höger.

Minskningen av stödbeloppet kan bli större om brukaren anses ha gjort överträdelsen med avsikt eller om han begått samma överträdelse flera gånger.

Använd kontrollprotokollen


Det är mycket viktigt att du som kontrollant för noggranna anteckningar under kontrollen. Ofta är det bra att ta fotografier.

Du hittar de protokoll du behöver till höger.

Mer information
Frågor och svar om tvärvillkor

Kontakt