Utskrift från Jordbruksverket
1 maj 2016
Du är här:

Kontrollvägledning för djurskydd

Så här förbereder du kontrollen

Så här går kontrollen till

Om du inte kommer in

Tänk på smittskyddet

Om du hittar fel

Registrera resultatet från kontrollen så snart som möjligt

Senast uppdaterad: 2015-12-15