Utskrift från Jordbruksverket
26 november 2015

Kontrollvägledning för djurskydd

Den här vägledningen omfattar kontroll av djurskydd enligt följande regler:
  • kontrollförordningen
  • djurskyddslagen med förordning och föreskrifter
  • tvärvillkoren.

På den här sidan presenterar vi vägledningen i stora drag. De kompletta texterna hittar du till höger. Där finns också bilagor för varje djurslag och för tvärvillkoren.  

Så här förbereder du kontrollen


Du ska normalt sett inte i förväg tala om för djurägaren att kontrollen kommer att göras. Om det är viktigt att djurägaren är med vid kontrollen kan det dock ibland vara lämpligt att säga till i förväg.

Kom ihåg att du i normalfallet inte får säga till i förväg om kontroller av märkning, registrering och journalföring. Det är också olämpligt att förvarna om kontroller som görs för att det kommit in anmälningar eller tips om att ägaren bryter mot djurskyddsreglerna.

Om du förvarnar om kontrollen bör du samtidigt lämna information om vad ni kommer att titta på och hur djurägaren kan förbereda sig.

Du bör göra kontrollen under rätt tid på året, med hänsyn till vilken typ av djurhållning det handlar om och vad kontrollen lägger största vikten vid.

Innan du åker ut på kontrollen bör du ta reda på följande:

  • vem som äger djuren och vem som ansvarar för djurhållningen på platsen
  • dokument från förprövning och slutbesiktning av anläggningen
  • resultat från tidigare kontroller
  • uppgifter i registret om djurskyddskontroll.

Så här går kontrollen till


Innan du börjar själva kontrollen bör du tala om för djurägaren vad du tänker kontrollera och varför. Lämna gärna över broschyrer om djurskydd.

Mycket av det du ska kontrollera under besöket kan du se i bilagorna till höger. I vissa situationer kan du behöva kontrollera även andra saker. Det är viktigt att du dokumenterar alla uppgifter: skriv anteckningar, ta foton, använd videokamera. Andra personer, exempelvis djurägaren eller en domstol, måste kunna förstå vad du sett vid besöket och varför du gjort de ställningstaganden du gjort. Du bör vara extra noggrann när du upptäcker brister, och när du dokumenterar förhållanden som kan komma att ändras.

När besöket avslutas ska du berätta för djurhållaren vad du lagt märke till, i stora drag. Om du upptäckt några brister som behöver åtgärdas bör du tala om det, och också förklara vilka konsekvenser bristerna kan få. Du bör också ge djurägaren skriftlig information om vem som utfört kontrollen, hur han kan kontakta den personen, och vad kontrollen omfattat.

Om du inte kommer in


Som kontrollant har du rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som du behöver se för att kunna göra ditt jobb. Om djurägaren inte släpper in dig kan du begära handräckning från polisen.

Om ingen verkar vara hemma när du ringer på kan du till exempel gå in i trädgården eller titta in i stallet för att försöka hitta någon. Om du då ser något som har med djurskydd att göra bör du dokumentera det.

Du bör inte genomföra kontrollen utan att djurägaren eller någon som representerar denna är med. Undantaget är om du behövt begära handräckning från polisen.

Om du kontrollerar tvärvillkor och lantbrukaren inte släpper in dig bör du inte insistera. Istället bör du tala om för honom att hans stödansökan kan komma att avslås om du inte får genomföra kontrollen.

Tänk på smittskyddet


Du bör använda skyddskläder som till exempel en ren overall och stövelöverdrag när du går in i stallar. Börja också kontrollen i de stallar som har högst krav på renhet och avsluta med de mindre känsliga. Om du använt engångskläder bör du lämna kvar dem på anläggningen när du åker därifrån.

Det är viktigt att du tagit reda på vilka anläggningar som är spärrade på grund av smittsam djursjukdom. Normalt sett görs inte planerade djurskyddskontroller på anläggningar som har smittskyddsrestriktioner för besökare.

Om du hittar fel


Om du upptäcker brister vid kontrollen ska de följas upp. Det är länsstyrelsen som avgör om en kontrollant måste göra ett återbesök eller om det räcker exempelvis med att djurägaren skickar in underlag som visar att ett fel åtgärdats.

Registrera resultatet från kontrollen så snart som möjligt


När kontrollen är över bör du registrera resultatet i registret för djurskyddskontroll så snart som möjligt.
Senast uppdaterad: 2015-11-11