Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Planera din egenkontroll

  • vilka delar av din verksamhet som kan påverka miljön negativt - utgå från eventuell påverkan på luft, mark och vatten samt störningar på omgivningen som buller och lukt.
  • om något i din verksamhet förändras som kan påverka miljön – exempelvis utökning av djurantalet, ändrad odlingsinriktning, minskning av spridningsareal.
  • hur verksamheten ska arbeta för att hushålla med energi och resurser
  • vilka bestämmelser som gäller för din verksamhet och vilken vägledning som finns
  • om verksamheten är förberedd för eventuella olyckshändelser kopplade till miljö och hälsa
  • om du har anställda: vilka personer som behöver känna till rutiner och eventuellt utveckla sina kunskaper om verksamheten
  • om det finns områden där du och eventuellt dina anställda behöver utveckla era kunskaper – exempelvis via utbildningar, mässor, branschtidningar eller via hjälp av rådgivare.
Läs mer om planering av egenkontroll under Exempel till vänster.