Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Vad är tvärvillkor?

Tvärvillkoren är vissa regler som du måste följa för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd. De flesta tvärvillkoren är inga nya regler, utan de finns i svensk lagstiftning eller EU:s lagstiftning sedan tidigare. Syftet med tvärvillkoren är att få fler lantbrukare att bli ännu bättre på att följa den lagstiftning som gäller. Det är svårt att motivera att jordbrukarstöd betalas ut till en lantbrukare som till exempel bryter mot djurskydds- eller miljöreglerna. Alla lantbrukare i EU måste följa tvärvillkoren. Tänk på att tvärvillkoren gäller för all jordbruksmark som du har, oavsett om du söker stöd för marken eller inte.
 
Genom att följa tvärvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön och djurmiljön, minska smittspridning och få säkrare livsmedel.

Vilka regler är tvärvillkor?


Tvärvillkoren är regler inom områdena miljö, folkhälsa, växtskydd, djurhälsa och djurskydd. Dessutom finns det tvärvillkor som handlar om hur du ska sköta din åkermark, betesmark och slåtteräng.
 
För att enkelt ta reda på vilka tvärvillkor som gäller just ditt företag, kan du använda tjänsten Miljöhusesyn. Läs mer till vänster under Miljöhusesyn, eller gå direkt till tjänsten som du hittar till höger. Via länken hittar du också information om hur du får tag på Miljöhusesyn som broschyr.
 

Extra tvärvillkor för miljöersättningar


Du som har ett åtagande för miljöersättning måste också följa några extra tvärvillkor för att få full utbetalning av dina miljöersättningar. De extra tvärvillkoren gäller när du lagrar och sprider gödsel, när du måste ha höstbevuxen mark och när du använder växtskyddsmedel.

De flesta stöd berörs


Om du inte följer tvärvillkoren kan det bli avdrag på de här stöden:
 • gårdsstödet
 • miljöersättningarna
 • kompensationsbidraget
 • stödet för kvalitetscertifiering
 • stödet till mervärden i jordbruket
 • ersättning för extra djuromsorg för suggor
 • ersättning för kastrering av grisar
Om du inte följer de extra tvärvillkoren kan det bli avdrag på dina miljöersättningar och på kompensationsbidraget.

Förutom tvärvillkoren finns det särskilda villkor för varje stöd. Du måste också följa stödvillkoren för att få full utbetalning. Läs mer om stödvillkoren under respektive stöd till vänster.
 

Du som har sökt stöd ansvarar för att tvärvillkoren följs hela året


Det är du som har sökt stödet som har ansvar för att tvärvillkoren följs i din jordbruksverksamhet och på all din jordbruksmark. Det gäller även om arbetsuppgifterna utförs av någon annan, till exempel en maskinstation. Tänk på att du ansvarar för att tvärvillkoren följs under hela kalenderåret.
 

Undvik de vanligaste felen


Många lantbrukare har fått avdrag på sina stöd på grund av brister som kunde ha åtgärdats ganska enkelt. Tänk på det här för att undvika de vanligaste felen:
 • Se till att varje år hålla din åker fri från sly och igenväxning.
 • Se till att varje år hålla efter sly och igenväxning på din betesmark och slåtteräng. Betesmarken ska betas, slåtterängen ska slås och skörden ska föras bort.
 • Kom ihåg att rapportera händelser som gäller dina nötkreatur till CDB inom 7 dagar.
 • Följ reglerna för djurmärkning och se till att beställa ersättningsbrickor direkt när du märker att ditt djur tappat en bricka.
 • Följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och hur du ska utforma dina djurstallar.
Du hittar mer information om de här tvärvillkoren i Miljöhusesyn. När det gäller djurmärkning hittar du även information på våra sidor om att:Du hittar också mer information om hur du ska sköta dina djur på våra sidor om:  

Vill du veta mer?


Ring din länsstyrelse om du har frågor om tvärvillkoren. Länsstyrelsen kan ordna kurser om tvärvillkoren. Kurserna är gratis för dig som söker något av de stöd som berörs av tvärvillkoren. Länsstyrelserna kan även ordna andra aktiviteter för att informera om tvärvillkoren.

Du kan också läsa mer om tvärvillkoren i Miljöhusesyn som du hittar till höger.

Kontakt

    
Sidan senast uppdaterad:   2014-01-15