Utskrift från Jordbruksverket
31 januari 2015
Du är här:

Kontroller och avdrag

Så här går kontrollerna till 


Länsstyrelsen kontrollerar alla tvärvillkor hos en viss andel av dem som söker stöd. Det är inte alltid du får veta i förväg att du ska få en kontroll. Om du har både växtodling och djurhållning kan det vara olika kontrollanter som tittar på olika tvärvillkor vid olika tillfällen under året.
 
Om Livsmedelsverket, Jordbruksverket eller kommunen upptäcker att du inte har följt tvärvillkor inom de områden som de ansvarar för kan de rapportera felen till länsstyrelsen.
 

Om du inte följer tvärvillkoren


Om en kontroll visar att du inte har följt något tvärvillkor beslutar länsstyrelsen hur många procent som ska dras av från utbetalningen av dina jordbrukarstöd. Första gången ett fel upptäcks blir avdraget normalt 3 procent, men det kan sänkas till 1 procent eller höjas till 5 procent beroende på hur stort felet är. Om samma sorts fel upptäcks mer än en gång blir avdraget högre. I mycket allvarliga och avsiktliga fall kan avdraget bli upp till 100 procent. I extrema fall kan du dessutom bli utesluten från att få söka stöd året efter att du brutit grovt mot tvärvillkoren.
Exempel 1
Lisa har sökt gårdsstöd, kompensationsbidrag och två olika miljöersättningar som sammanlagt kommer att ge 500 000 kronor. Vid en kontroll har länsstyrelsen upptäckt att Lisa har glömt att i rätt tid efter slakt rapportera ut 1 av sina 90 nötkreatur från CDB. Detta är ett tvärvillkorsfel som leder till 1 procents avdrag på alla de stöd Lisa har sökt. I stället för 500 000 kronor får hon därför ut 495 000 kronor. Lisa förlorade alltså 5 000 kronor på att hon missat rapporteringen av ett djur till CDB.
Om länsstyrelsen ser att du inte har följt en svensk regel, som ställer högre krav på dig än motsvarande EU-regel, är det ändå enligt EU-nivån du bedöms när det gäller tvärvillkoren. Det kan innebära att du måste åtgärda vissa brister för att nå upp till de svenska kraven, men att du ändå slipper avdrag på stöden.

 


Om du inte följer de extra tvärvillkoren


Om du inte följer de extra tvärvillkoren så kommer det att påverka utbetalningen av dina miljöersättningar och ditt kompensationsbidrag. Avdragets storlek är uppbyggt på samma sätt som avdragen för de övriga tvärvillkoren. Skillnaden är att avdraget bara påverkar utbetalningen av dina miljöersättningar och ditt kompensationsbidrag.
Exempel 2
Lars har sökt miljöersättningar som sammanlagt kommer att ge 100 000 kronor i utbetalning. Vid en kontroll har länsstyrelsen upptäckt att Lars har använt växtskyddsmedel trots att hans tillstånd och kunskapsbevis för att få använda växtskyddsmedel är för gamla. Det är en överträdelse som leder till 3 procents avdrag på de miljöersättningar som Lars har sökt. I stället för 100 000 kronor får Lars därför ut 97 000 kronor.
Vill du veta mer?
Läs mer om kontroller och om hur länsstyrelsen bedömer. Du hittar informationen till höger. Där hittar du också de bedömningsvägledningar som kontrollanterna använder sig av när de kontrollerar.
Senast uppdaterad: 2014-04-11