Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.25.R Tid: 20151113-0942

Stöd till miljövårdande åtgärder inom vattenbruk

Det här stödet kan sökas av vattenbruksföretag, kommuner och andra organ som kan genomföra miljövårdande åtgärder inom vattenbruket.

Du får stöd för att täcka utgifter


Stödet är till för att täcka delar av utgifterna för miljövårdande åtgärder. Det kan vara utgifter för att
  • använda vattenbruksformer som skyddar och förbättrar miljön
  • delta i EU:s miljöstyrningssystem EMAS
  • gå över till ekologisk vattenbruksproduktion
  • anpassa en befintlig odling i samband med bildandet av ett Natura 2000-område.
För att få stöd måste du åta dig att i minst fem år följa miljökrav som går utöver ren tillämpning av normal god praxis inom vattenbruket.

Investeringar som bara har till syfte att minska negativa miljöeffekter av odlingen är inte stödberättigande enligt dessa villkor. Då ska du i stället söka stöd för produktiva investeringar i vattenbruk.

Du kan heller inte använda det här stödet till inköp av sättfisk eller fisk för kompensationsodling.

Hur stort är stödet?


I din ansökan ska du förklara vad de miljövårdande åtgärderna kostar dig. Redovisa både ökade kostnader och eventuella minskade intäkter. Länsstyrelsen bedömer din redovisning.

Du kan få 25 procent av dina godkända kostnader i stöd under villkor att du har en offentlig medfinansiär som kan bidra med samma summa. Den offentliga medfinansiären kan vara en myndighet eller en organisation.

Så söker du stöd för miljövårdande åtgärder


Använd blanketten Miljövårdande åtgärder. Skicka blanketten till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om ansökan gäller flera län skickar du den till Jordbruksverket.

Det är länsstyrelsen som fattar beslut om stöd. Länsstyrelsen behandlar ansökningarna under fasta beslutsperioder och beslutar efter prioritering:
1. Vattenbruksformer som skyddar och förbättrar miljön.
2. Ekologiskt vattenbruk. Det är inte nödvändigt att du satsar på att bli certifierad.
3. Hållbart vattenbruk som överensstämmer med särskilda restriktioner till följd av att Natura 2000-områden har utsetts.

Mer om hur du söker stöd och när ansökan ska vara inne


På sidan Så söker du stöd finns mer information om vad du ska tänka på när du söker stöd. Där kan du också se när du ska lämna in din ansökan.