Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Ansökan om utbetalning

Du måste ha betalat innan du söker utbetalning

Slututbetalning ska du ha sökt senast vid slutdatum

Du kan bara få stöd för det du har betalat innan du skickar in ansökan

Här följer ett antal exempel som visar när utgifterna måste betalas av dig som stödmottagare för att vara stödberättigande.

När du har betalat utgifterna i tid - vi kan bevilja stöd

Du har inte betalat utgifterna i tid – vi kan inte bevilja stöd 

Det är viktigt att du söker slututbetalning i tid

Lägesrapport

Slutredovisning

Ta hjälp av leaderkontoret

Ansök om ändring av ditt beslut om du ändrar projektet

Redovisa och sök utbetalning ofta

Skapa en rutin

Du behöver skicka in underlag

Publicering av uppgifter

Spara dokumentationen om projektet

Fråga oss via webben