Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Arkiv genomförda utlysningar

Kompetensutveckling för kort livsmedelskedja och lokala marknader

Informationsinsatser för att bidra till ökad djurvälfärd

Utlysning om att anpassa jordbruket till ett förändrat och föränderligt klimat

Samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur

Nya samarbetsprojekt för jordbruks- och trädgårdsföretag inom cirkulär bioekonomi

Informationsinsatser för att bidra till korta livsmedelskedjor

Samarbetsprojekt för att utveckla rådgivningskoncept om djurvälfärd till fjäderfäuppfödare

Kurser och utbildningar inom traditionell småskalig matkultur

Samarbetsprojekt för att utveckla rådgivningskoncept till företag inom hästnäringen

Pilotprojekt för att utveckla turism och besöksnäring på landsbygden

Samarbetsprojekt som bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin

Bekämpning av mygg

Beslutsomgång för stöd till lantrasföreninger

Samarbetsprojekt för att demonstrera praktisk tillämpning av digital teknik

Informationsinsats kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider

Pilot- och samarbetsprojekt om odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer

Pilot- och samarbetsprojekt om integrerat växtskydd

Pilot- och samarbetsprojekt för förbättrad vattenkvalitet

Pilot- och samarbetsprojekt om ekologisk produktion

Pilot- och samarbetsprojekt om vattenhushållning

Effektivisera användningen av energi och öka användningen av förnybar energi

Biogas från gödsel och minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Kompetensutveckling inom foderplanering kopplat till djurvälfärd

Kompetensutveckling inom likviditetsplanering

Kompetensutveckling inom korta livsmedelskedjor

Samarbetsprojekt med syfte att diversifiera jordbruksföretag genom integrationsfrämjande verksamhet

Pilot- och samarbetsprojekt som bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin

Pilot- och samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur

Bekämpning av mygg 

Pilot- och samarbetsprojekt för ökad djurvälfärd

Biogas, klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Pilot- och samarbetsprojekt om energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi

Pilot- och samarbetsprojekt inom miljö

Pilot- och samarbetsprojekt för främjande av svensk måltidsexport

Samarbetsprojekt för att skapa en branschgemensam definition av begreppet helhetsrådgivning

Att stärka konkurrenskraften genom att använda nyckeltal

Utlysning av pengar för bekämpning av mygg

Pilot- och samarbetsprojekt för främjande av svenskt vilt som mat

Utlysning till kurser och utbildningsverksamhet samt information och demonstration inom området djurvälfärd

Pilot- och samarbetsprojekt för utveckling av regionala rätter på menyn i kulturhistoriska miljöer

Kurs- och utbildningsverksamhet inom grönt kulturarv och svenska lantraser

Pilotprojekt och samarbetsprojekt inom bredband

Pilotprojekt inom naturturism

Måltidsexport

Pilot- och samarbetsprojekt för utveckling som rör klimat och energi

Pilot- och samarbetsprojekt inom miljö

Stöd till demonstrationer och information - traditionell matkultur

Utlysning av pengar för bekämpning av mygg


Fråga oss via webben