Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Arkiv genomförda upphandlingar

Upphandling av rådgivning om djurhälsa efter torkan 2018

Upphandling rådgivning för svenskt småskaligt gårdsbruk i kulturlandskap

Upphandling rådgivning kring korta livsmedelskedjor

Rådgivning likviditets- och foderplanering i samband med torkan 2018

Oberoende breddad rådgivning vid byggnadsinvesteringar

Ledarskapsutbildningar

Fråga oss via webben